Thứ hai, 21/10/2019 08:36 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

04/03/2015, 06:11 (GMT+7)

Tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định các điều kiện để người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: ngquytt@gmail.com xin hỏi:

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2011. Tháng 2/2015 tôi nghỉ việc. Vậy tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?

Trả lời:

Tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định: “Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp.

Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội.

Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn cần có đủ các điều kiện nêu trên.

Cũng tại Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Về vấn đề chốt sổ bảo hiểm xã hội: Khi bạn nghỉ việc, công ty có nghĩa vụ phải chốt sổ để trả sổ gốc cho bạn theo quy định của Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 và Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Trường hợp bạn muốn nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần từ sổ đã chốt thì phải có điều kiện quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội.

Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội.

Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận.

Trên đây là nhưng quy định chung, ban nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận