Thứ sáu, 22/06/2018 11:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất một lần

03/12/2014, 08:04 (GMT+7)

Tại Điều 38 quy định: Các trường hợp hưởng trợ cấp tiền tuất một lần theo Điều 66 Luật BHXH được quy định như sau:

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: danthanhtra@gmail.com hỏi:

Tôi có em gái sinh ngày 7/10/1963, là giáo viên, có 25,5 năm công tác, có đóng BHXH. Do sức khỏe yếu nên xin thôi việc từ tháng 7/2014 và đã có quyết định thôi việc, được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 tháng (tháng 9/2014). Đi giám định sức khỏe và đã được giải quyết cho nghỉ hưu, đã hưởng lương hưu được 2 tháng (10 và 11/2014). Ngày 15/11/2014 em tôi mất. Gia đình tôi có đông anh em. Em tôi không có chồng con, bố mẹ đã mất, em tôi không có con nuôi hay phải nuôi dưỡng ai.

Vậy xin hỏi: Ngoài chế độ “Mai táng phí”, gia đình tôi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần không? Gia đình chúng tôi phải làm những thủ tục gì để được nhận khoản trợ cấp tiền tuất một lần này? Mong lời giải thích của luật gia để chúng tôi thông hiểu.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Nghị định số 152/2006 ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng như sau:

1. Các đối tượng sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp hằng tháng (Điều 36 Nghị định 152):

Người lao động đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần; người đang hưởng lương hưu; người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu); người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Tại Điều 38 quy định: Các trường hợp hưởng trợ cấp tiền tuất một lần theo Điều 66 Luật BHXH được quy định như sau:

Các đối tượng quy định tại Điều 35 Nghị định 152 (đang hưởng lương hưu) thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần:

Người chết không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định này (không thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng). Người chết thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định này nhưng không có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định này.

Mức trợ cấp tiền tuất một lần theo Điều 67 Luật BHXH được quy định như sau:

Mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.

Trên đây là những quy định chung, đối chiếu với trường hợp em của bạn thì thân nhân sẽ được hưởng tiền trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tiền tuất một lần. Gia đình liên hệ với BHXH huyện để làm các thủ tục hưởng trợ cấp theo quy định.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận