Thứ tư, 21/11/2018 07:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện khi đi khai thác ở ngoài vùng biển Việt Nam

29/11/2011, 11:14 (GMT+7)

* Tổ chức, cá nhân Việt Nam đi khai thác ở ngoài vùng biển Việt Nam cần có những điều kiện gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển, tổ chức, cá nhân Việt Nam muốn đi khai thác ở ngoài vùng biển Việt Nam cần đáp ứng điều kiện sau: 1. Có căn cứ là Hiệp định hợp tác khai thác thuỷ sản giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quốc gia có biển hoặc có hợp đồng hợp tác khai thác thuỷ sản giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân của quốc gia, vùng lãnh thổ có biển, được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có biển chấp thuận. 2. Đối với tàu cá: a) Tàu cá có đủ tiêu chuẩn vùng hoạt động hạn chế cấp I hoặc cấp không hạn chế. Trường hợp hoạt động tại vùng biển của quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á thì tàu cá phải có đủ tiêu chuẩn vùng hoạt động hạn chế cấp II trở lên; b) Đã được đăng ký, đăng kiểm. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải còn thời gian hiệu lực ít nhất là 3 tháng; 4) Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho người và tàu cá, thông tin liên lạc tương ứng với vùng biển hoạt động theo quy định của pháp luật; 5) Có đủ biên chế thuyền viên theo quy định của pháp luật. 3. Đối với thuyền viên và người làm việc trên tàu cá: a) Thuyền trưởng, máy trưởng phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp; b) Có thẻ bảo hiểm thuyền viên; c) Có hộ chiếu phổ thông; d) Có Sổ thuyền viên tàu cá; đ) Trên tàu hoặc cùng một nhóm tàu phải có ít nhất 1 người biết thông thạo tiếng Anh hoặc ngôn ngữ thông dụng của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu đến khai thác.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận