Thứ hai, 28/05/2018 03:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

10/11/2014, 08:10 (GMT+7)

Theo Quyết định số 690/QĐ-BNV ngày 7/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương năm 2014 có quy định:

Bạn đọc gửi từ hòm thư: ngochoatth@gmail.com hỏi:

 Xin luật gia cho biết những quy định mới về miễn thi môn ngoại ngữ đối với công chức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp.

Trả lời:

Theo Quyết định số 690/QĐ-BNV ngày 7/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương năm 2014 có quy định:

Ngoài những công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ; công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Công chức có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 Khung châu Âu trở lên còn trong thời hạn 2 năm do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ và công chức có bằng tốt nghiệp tiến sĩ tính từ ngày 22/6/2009 trở lại đây.

Trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung châu Âu, từ ngày 7/7/2014, các công chức có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên (hoặc từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ) tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch, đang công tác tại các địa phương (trừ công chức thuộc các Bộ, ngành Trung ương công tác tại địa phương và công chức thuộc Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ khi thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và có kết quả thi nâng ngạch cao hơn khi lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu nâng ngạch năm 2014 của cơ quan quản lý công chức đã được thông báo.

Trường hợp nhiều người có kết quả thi nâng ngạch bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có văn bản trao đổi với cơ quan quản lý công chức để quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.

Trên đây là những quy định mới nhất của Bộ Nội vụ vừa ban hành, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận