Thứ hai, 17/06/2019 10:27 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

21/04/2015, 06:10 (GMT+7)

Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ đó vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách quy định cụ thể tại Nghị định này.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: hunghuongdu@gmail.com hỏi:

Tôi là Bí thư Đảng ủy xã, đến hết nhiệm kỳ này. Tôi còn 3 năm nữa mới nghỉ hưu, theo quy định đang còn đủ tuổi cơ cấu. Nhưng do tôi không có bằng cấp về chuyên môn theo quy định, nên không được cơ cấu vào BCH và làm Bí thư cho nhiệm kỳ tới.

Vậy tôi xin nghỉ hưu trước tuổi có được không và có được hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2015/ NQ- CP ngày 9/3/2015 không. Chính sách của Nhà nước về trường hợp của tôi như thế nào, xin luật sư cho biết.

Trả lời:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu như sau:

Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ đó vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách quy định cụ thể tại Nghị định này.

Từ quy định của Nghị định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của anh thì về tuổi (anh còn 3 năm nữa mới đủ tuổi nghỉ hưu) trong khi Nghị định quy định còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, nếu anh muốn nghỉ hưu trước tuổi thì anh sẽ không được hưởng các chế độ theo Nghị định 26/CP mà anh được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp Luật về BHXH và được hưởng thêm các chế độ cụ thể quy định tại Nghị định 26/CP này.

Đó là: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho tổng số hai mươi năm đầu công tác, có đóng BHXH; từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương…

Tiền lương tháng để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận