Thứ sáu, 20/09/2019 03:49 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điều kiện sản xuất phân bón

02/03/2015, 06:12 (GMT+7)

Điều kiện sản xuất phân bón được quy định tại Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón.

Bạn đọc gửi từ địa chỉ vanthainguyen@gmail.com hỏi:

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất phân bón có uy tín trên thị trường nhưng trên thực tế chúng tôi chứng kiến hệ thống nước thải không đảm bảo, nhất là việc bảo đảm an toàn vệ sinh cho người lao động. Tôi muốn biết những quy định của Nhà nước về điều kiện của các cơ sở sản xuất phân bón quy định như thế nào để chúng tôi hiểu rõ hơn.

Xin cảm luật gia.

Trả lời:

Theo Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón quy định điều kiện sản xuất phân bón như sau:

Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về sản xuất phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật, gồm:

Địa điểm, diện tích, nhà xưởng, kho chứa phù hợp với công suất sản xuất phân bón; máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ phù hợp với công suất và chủng loại phân bón sản xuất; áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng; có tiêu chuẩn áp dụng cho nguyên liệu đầu vào đảm bảo các điều kiện về quản lý chất lượng sản phẩm phân bón; có phòng thử nghiệm, phân tích hoặc có thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm, phân tích được chỉ định hoặc công nhận và đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, phân tích theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để quản lý chất lượng sản phẩm; có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; có đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Yêu cầu về nhân lực: Đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất phân bón có trình độ chuyên môn về hóa, lý hoặc sinh học, trong đó Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật của cơ sở sản xuất phân bón phải có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; người lao động trực tiếp sản xuất phân bón phải được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về phân bón.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận