Thứ bảy, 26/05/2018 11:12 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện thăng hạng viên chức

25/09/2014, 08:12 (GMT+7)

Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện căn cứ theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: duytuong@gmail.com hỏi:

Khi tôi được tuyển dụng vào cơ quan (ngạch kế toán viên trung cấp), hiện tôi đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán. Xin hỏi khi hết thời gian tập sự thì được xếp lương như thế nào, và muốn thăng hạng viên chức có phải thi không? Xin cảm ơn luật gia.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện căn cứ vào những quy định sau đây:

- Số lượng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp  đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực.

- Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

Trong thời gian tập sự bạn được hưởng 85% lương bậc 1 ngạch tuyển dụng và khi hoàn thành chế độ tập sự được bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên trung cấp, xếp lương bậc 1 (hệ số 1,86) ngạch viên chức loại B, bảng lương  chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Sau này bạn muốn được xếp lương ngạch kế toán viên cao đẳng thì ngoài việc phải có đủ tiêu chuẩn ngạch kế toán viên cao đẳng theo quy định, bạn còn phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và lập hồ sơ đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng theo quy định  tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 12/2012/TT-BNV.

Trên đây là những quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận