Thứ bảy, 23/06/2018 01:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện vay vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp

08/02/2010, 10:14 (GMT+7)

Xin luật sư nêu rõ hơn các điều kiện được hỗ trợ lãi suất cụ thể như thế nào?

Anh Trần Văn Thân ở Nam Định xin luật sư giải thích:

Tôi có một cơ sở chuyên sản xuất máy móc phục vụ nông nghiệp. Qua thông báo trên truyền hình về chính sách của nhà nước về hỗ trợ đối với những hộ sản xuất như gia đình chúng tôi; nay xin nhờ luật sư nêu rõ hơn các điều kiện được hỗ trợ lãi suất cụ thể như thế nào để chúng tôi vận dụng để đề nghị được vay vốn.

Trả lời:

Theo quy định tại các văn bản của Chính phủ về điều kiện được hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng vay được quy định như sau (Quyết định 2213 ngày 31/12/2009 của Chính phủ và Thông tư số 02 ngày 22/01/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam):

- Khách hàng vay để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp phải trực tiếp sản xuất hoặc phục vụ sản xuất nông nghiệp (không phải mua về để bán lại).

- Khách hàng vay để mua vật liệu xây dựng nhà ở thì phải có địa chỉ cư trú hợp pháp tại xã và được UBND xã xác nhận.

+ Đối với hàng hóa được hỗ trợ lãi suất:

- Hàng hóa do các tổ chức, cá nhân (có cơ sở sản xuất đặt tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam) sản xuất, lắp ráp;

- Có nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Thời hạn hỗ trợ lãi suất kể từ ngày giải ngân vốn vay nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010;

Tối đa là 24 tháng, đối với các khoản vay để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính để bàn; việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2012.

Tối đa là 12 tháng, đối với các khoản vay để mua vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng các loại để làm nhà ở; việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2011.

Các khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất bị quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay, thời hạn vay thực tế vượt quá thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại điểm a và b khoản này, thì không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ, gia hạn nợ và vượt quá thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

+ Mức tiền cho vay tối đa: Đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp, các sản phẩm vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp: Mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa; mức tiền cho vay cụ thể do ngân hàng thương mại, Cty tài chính xem xét quyết định theo cơ chế cho vay thông thường.

Đối với vật liệu xây dựng các loại để làm nhà ở: Mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa nhưng không vượt quá 50 triệu đồng; mức tiền cho vay cụ thể do ngân hàng thương mại, Cty tài chính xem xét quyết định theo cơ chế cho vay thông thường.

Trên đây là những quy định của pháp luật được thực hiện từ 1/1/2010, anh vận dụng để thực hiện vào điều kiện cụ thể của gia đình.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận