Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 01/06/2020 - 02:13

Luật sư của bạn

Điều kiện xét tuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện

Thứ Hai 15/12/2014 - 09:57

Công chức được xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên trong trường hợp có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tuanminh@gmail.com hỏi:

Tôi là chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ này tôi không vào cấp ủy và có nguyện vọng chuyển công tác lên huyện (huyện tôi cũng có chủ trương trên). Xin hỏi điều kiện cán bộ xã như tôi muốn chuyển thành công chức cấp huyện thì cần có điều kiện gì và ai là người quyết định. Xin cảm ơn luật gia.

Trả lời:

Thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định việc xét tuyển, cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên được quy định tại điều 25. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển được quy định như sau:

Cán bộ cấp xã theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức được xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên trong trường hợp có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1. Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

3. Có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn.

4. Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

5. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Thẩm quyền xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên là người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý (ví dụ anh chuyển công tác lên UBND huyện thì chủ tịch UBND huyện là người có thẩm quyền quyết định).

Trên đây là những quy định chung, anh nghiên cứu vận dụng.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/dieu-kien-xet-tuyen-can-bo-cap-xa-thanh-cong-chuc-cap-huyen-d136029.html