Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 14/08/2020 - 14:53

Xã hội

Đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động các cơ quan báo chí không tuân thủ thời hạn quy hoạch

Thứ Năm 06/06/2019 - 11:23

Theo văn bản Bộ TTTT, sẽ đình bản hoặc thu hồi giấy phép hoạt động với các cơ quan báo chí không tuân thủ thời hạn hoàn thành việc sắp xếp theo "Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025".

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký văn bản kế hoạch "Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025".

Theo văn bản kế hoạch này, tổ chức trung ương có cơ quan báo chí nằm trong diện sắp xếp phải có đề án thực hiện theo quy hoạch, gửi Bộ TTTT trước ngày 31/7. Trước 30/9, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí có hồ sơ đề nghị Bộ TTTT cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.

Trước ngày 31/12/2019 hai trung tâm báo chí lớn nhất cả nước là Hà Nội, TP.HCM phải có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo chí, không tính các cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo, gửi Bộ TTTT.

Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp có cơ quan báo muốn chuyển cơ quan chủ quản sang các bộ, cơ quan ngang bộ thì phải được cơ quan chủ quản mới đồng ý bằng văn bản.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đề án sắp xếp còn tối đa 3 cơ quan báo chí trước 31/12, đến 30/6/2020 phải có hồ sơ để cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.

Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp có cơ quan báo muốn chuyển cơ quan chủ quản sang các bộ, cơ quan ngang bộ thì phải được cơ quan chủ quản mới đồng ý bằng văn bản. Chậm nhất ngày 30/9, cơ quan chủ quản có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí để Bộ TTTT chuyển cơ quan chủ quản mới.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí diện sắp xếp gửi Bộ TTTT đề án trước ngày 31/12, đến 30/6/2020, cơ quan chủ quản gửi hồ sơ, thủ tục để cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an nhân dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước năm 2020 và báo cáo Bộ TTTT sau khi được phê duyệt.

Đối với các địa phương, Bộ TTTT yêu cầu có đề án sắp xếp và báo cáo trước ngày 31/12. Trong đó, Hà Nội, TP HCM theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo (không tính cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo). Chậm nhất đến 30/6/2020, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.

Bộ TTTT cũng sẽ rà soát, cấp lại giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch, tránh tình trạng "báo hóa" tạp chí. Các tổ chức trung ương rà soát tôn chỉ, mục đích của tạp chí trước ngày 30/9, có hồ sơ đề nghị Bộ TTTT cấp lại giấy phép.

Cũng theo văn bản Bộ TTTT, sẽ đình bản hoặc thu hồi giấy phép hoạt động với các cơ quan báo chí không tuân thủ thời hạn hoàn thành việc sắp xếp theo "Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025"

Trước đó, vào tháng 4/2019, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đó, mỗi bộ, cơ quan ngang bộ có một báo in và một tạp chí in. Các bộ, ngành nếu tiếp nhận cơ quan báo thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, đến hết năm 2020 được có tối đa hai cơ quan báo; đến năm 2025 chỉ có một báo in và một tạp chí in theo đúng quy hoạch.

Mỗi tỉnh, thành có một báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, một tạp chí in thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh. Tổ chức chính trị - xã hội trung ương có một báo in và một tạp chí in. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có một báo in trực thuộc Liên hiệp và một số tạp chí của các hội thành viên. Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam có một báo in và một tạp chí in. Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có một cơ quan tạp chí in.

Đến hết năm 2020, Trung ương Đoàn được có tối đa ba cơ quan báo in, đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch (còn một cơ quan).

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/dinh-ban-thu-hoi-giay-phep-hoat-dong-cac-co-quan-bao-chi-khong-tuan-thu-thoi-han-quy-hoach-d243019.html