Thứ hai, 28/05/2018 12:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đình chỉ công tác cán bộ trong sự cố kỹ thuật tại AACC HCM

24/11/2014, 08:43 (GMT+7)

Lý do các cán bộ này đã để xảy ra sự cố mất điện ngày 20/11 (35 phút), dẫn tới gây ra mất kiểm soát không lưu tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (AACC HCM) và Cơ sở Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất.

Ngày 23/11, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Đinh Việt Thắng ký quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Công - Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, Cty Quản lý bay miền Nam, ông Lê Văn Tính - Trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Cty Quản lý bay miền Nam và ông Nguyễn Quốc Phú - Phó Trưởng Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Cty Quản lý bay miền Nam trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày 23/11/2014) để thực hiện kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra sự cố mất điện ngày 20/11 (35 phút), dẫn tới gây ra mất kiểm soát không lưu tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (AACC HCM) và Cơ sở Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất. Trước đó, ngày 21/11, Giám đốc Cty Quản lý bay miền Nam đã quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày để phục vụ việc điều tra sự cố đối với ông Lê Trí Tình - kíp trưởng và ông Phạm Văn Dũng - nhân viên kíp trực điện nguồn thuộc Đội bảo đảm môi trường kỹ thuật, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Cty Quản lý bay miền Nam.

QUANG TOÀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận