Thứ tư, 19/12/2018 02:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đình chỉ giấy phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

16/11/2012, 09:47 (GMT+7)

Việc đình chỉ hiệu lực sử dụng của giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định như thế nào?

* Việc đình chỉ hiệu lực sử dụng của giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 của Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, việc đình chỉ hiệu lực sử dụng của giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định như sau: 1. Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau: a) Tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép được cấp; b) Các hoạt động gây hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến việc vận hành của công trình thuỷ lợi; c) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 2. Việc đình chỉ hiệu lực sử dụng của giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi phải được thực hiện bằng văn bản, có nêu rõ lý do. 3. Tuỳ từng trường hợp cụ thể cơ quan cấp phép quyết định thời gian đình chỉ hiệu lực của giấy phép. Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép không có các quyền liên quan đến giấy phép. 4. Trường hợp các điều kiện đình chỉ hiệu lực sử dụng của giấy phép đã hết, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khôi phục hiệu lực của giấy phép (đối với trường hợp đình chỉ vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Tổ chức, cá nhân có quyền làm đơn đề nghị khôi phục hiệu lực của giấy phép (đối với trường hợp đình chỉ tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép được cấp; các hoạt động gây hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến việc vận hành của công trình thuỷ lợi).

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận