Thứ sáu, 24/05/2019 08:42 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đính chính và thu hồi đối với các loại giấy chứng nhận đã cấp

17/03/2010, 10:19 (GMT+7)

Anh Nguyễn Hoàng Giang ở Hà Nội xin hỏi:

Việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi cơ quan chức năng cấp có những sai sót thì cấp nào có thẩm quyền đính chính? Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp có thẩm quyền cấp trái phát luật thì việc thu hồi giấy chứng nhận được quy định như thế nào? Đó là những vấn đề tôi xin luật gia tư vấn, giải thích.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 88 ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc đính chính và thu hồi giấy chứng nhận đã cấp như sau:

+ Khi phát hiện nội dung ghi trên giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiện đính chính đối với giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiện đính chính đối với giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp.

Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thực hiện như sau:

+ Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp mà có văn bản của Cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra kết luận là giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

+ Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát hiện giấy chứng nhận đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra. Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp; Thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối với giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Nếu qua thẩm tra có kết luận là giấy chứng nhận cấp trái pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm b khoản này.

+ Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thì gửi kiến nghị đã phát hiện đến cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm, xem xét, giải quyết như đã nêu trên.

Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định số 181 và các trường hợp như đã nêu ở phần trên thì chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành.

Trên đây là những quy định của pháp luật, anh nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận