Thứ ba, 25/09/2018 08:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

DN dở khóc dở cười

15/08/2011, 12:59 (GMT+7)

UBND huyện Hướng Hóa vừa "kêu cứu" về việc 27 DN tại khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo bị truy thu thuế thu nhập.

Một góc Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

UBND huyện Hướng Hóa vừa "kêu cứu" lên UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị lãnh đạo tỉnh này kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc 27 DN được thành lập trên cơ sở từ hộ kinh doanh cá thể ở Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo bị Chi cục Thuế Hướng Hóa truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ năm 2007 đến 2009.

Theo Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu Kinh tế-Thương mại (KT - TM) đặc biệt Lao Bảo, tại Chương V - Chính sách ưu đãi, Điều 20 - Ưu đãi thuế TNDN có nội dung: "Các dự án đầu tư vào Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo được miễn thuế TNDN trong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; Được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm kế tiếp và được áp dụng thuế suất TNDN 10% cho những năm tiếp theo".

Đây cũng là cơ sở để Ban quản lý Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, nay là Ban quản lý Kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 DN khi mới thành lập, tại điểm a điều 7 của giấy này ghi rõ: "Được miễn thuế TNDN trong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế".

Sau khi nhiều DN bức xúc phản ánh việc truy thu thuế TNDN ngay trong thời gian điều 20 Quy chế Khu KT - TM đặc biệt Lao Bảo đang còn hiệu lực, thì đến 21/2/2011 Bộ Tài chính có công văn về việc xử lý ưu đãi thuế và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu vào khu Lao Bảo, khu Cầu Treo gửi Thủ tướng Chính phủ, trong phần 2 "về ưu đãi thuế TNDN đối với DN tư nhân thành lập từ hộ kinh doanh cá thể" nêu rõ:

"...Theo Điều 20 Quy chế Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ thì ưu đãi thuê TNDN tại Khu Lao Bảo được áp dụng theo dự án đầu tư. Cụ thể "Các dự án đầu tư vào Khu KT - TM đặc biệt Lao Bảo được miễn thuế TNDN trong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, được giảm 50% số thuế thu nhập DN trong 9 năm kế tiếp và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN  10% cho những năm tiếp theo". Do đó đối với trường hợp DN tư nhân thành lập từ dự án đầu tư của hộ kinh doanh cá thể với cùng ngành nghề, cùng địa điểm kinh doanh tại Khu Lao Bảo, Khu Cầu Treo, theo pháp luật chung về thuế TNDN thì không thuộc diện ưu đãi nhưng theo chính sách ưu đãi đặc biệt đối với Lao Bảo, Cầu Treo thì thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN".

Từ tình hình thực tế trên, Bộ Tài chính cho rằng nếu áp dụng quy định của pháp luật thuế TNDN vào Khu Lao Bảo, Khu Cầu Treo sẽ không phù hợp với chính sách đặc biệt áp dụng riêng cho 2 khu này theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhất là quy chế áp dụng đối với Khu Lao Bảo được xây dựng trên cơ sở Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào cho thời kỳ 1996-2000 và các năm tiếp theo.

Đến ngày 14/3/2011, trả lời kiến nghị của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1487/VPCP-KTTH nêu rõ: "Về ưu đãi thuế TNDN đối với DN tư nhân thành lập từ hộ kinh doanh cá thể tại Khu KT - TM đặc biệt Lao Bảo và Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo; yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật thuế TNDN...". Nghĩa là 27 DN nói trên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN như Điều 20 của Quy chế.

Xâu chuỗi các công văn nói trên cho thấy có sự không thống nhất đối với Điều 20 của Quy chế Khu KT - MT đặc biệt Lao Bảo, bởi theo công văn của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 21/2/ 2011 thì rõ ràng 27 DN nói trên thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN, nhưng theo Công văn của Văn phòng Chính phủ là không được. Vậy gốc rễ và tính đích thực của Điều 20 được hiểu như thế nào là đúng? Còn Chi cục Thuế Hướng Hóa cứ theo luật thuế mà áp dụng thực thì DN chỉ biết dở cười, dở khóc.

Trước vấn đề này, trong công văn gửi UBND tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hướng Hóa nêu rõ: "Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các hộ kinh doanh cá thể khi thành lập DN tư nhân nếu thực hiện dự án đầu tư tại Khu KT - TM đặc biệt Lao Bảo theo đúng giấy chứng nhận ưu đãi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp thì được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Điều 20 Quy chế Khu KT - TM đặc biệt Lao Bảo đến ngày 30/4/2010, từ ngày 1/5/2010 áp dụng theo quy định chung của pháp luật về thuế TNDN".

HỮU TIẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận