Chủ nhật, 25/08/2019 05:25 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đoàn công tác của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT

09/05/2019, 20:51 (GMT+7)

Ngày 9/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng Đoàn công tác...

Tiếp Đoàn, về phía Bộ NN-PTNT, có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan...

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT và Báo cáo của Tổ giúp việc thuộc Đoàn công tác nêu rõ: Trong những năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN.

Nổi bật, đã quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khóa X); Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Hội nghị toàn quốc về PCTN đến tất cả cán bộ, đảng viên.

Đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo về “PCTN vặt” theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo; Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; Kế hoạch thực hiện công tác PCTN đến năm 2020... Trên cơ sở đó, các Đảng bộ, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác dân vận trong các cơ quan hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công nhân, viên chức. Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT đã tích cực rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tinh giản đầu mối, giảm thủ tục hành chính...

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp để thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; triển khai cơ chế một cửa liên thông; đơn giản hóa chế độ báo cáo; tăng cường đổi mới công nghệ quản lý. Tham mưu ban hành và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó chú trọng đến quy định về công khai, minh bạch, định mức, tiêu chuẩn nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, giảm chi tiêu thường xuyên, quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCTN. Bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm của công tác PCTN trong ngành Nông nghiệp; chống tư tưởng chủ quan; tích cực chủ động hơn nữa trong các nhiệm vụ, giải pháp PCTN; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, để thấy rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, công tác cán bộ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản công...

KC-BT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận