Thứ bảy, 15/12/2018 04:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Doanh nghiệp được giãn hạn nộp thuế 275 ngày

21/11/2012, 09:26 (GMT+7)

Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu vẫn được giữ thời hạn nộp thuế tối đa là 275 ngày...

* Từ ngày 1-7-2013 giá điện sẽ theo cơ chế thị trường

Hôm qua 20/11, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua 7 luật, trong đó có 6 luật sửa đổi, bổ sung. Với Luật quản lý thuế (sửa đổi), 92,57% ĐB biểu quyết đồng ý thông qua.

Theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu vẫn được giữ thời hạn nộp thuế tối đa là 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nếu đáp ứng đủ các điều kiện như: có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất hai năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt. Thêm vào đó, các doanh nghiệp phải đáp ứng thêm các điều kiện như: tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, luật cũng quy định các trường hợp khác phải nộp thuế trước khi thông quan, giải phóng hàng hóa hoặc phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh. Riêng với trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế sau 90 ngày sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,07%/ngày và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Với Luật điện lực (sửa đổi), QH thống nhất từ ngày 1/7/2013, giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực. Nhà nước thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý đối với các nhóm khách hàng và sẽ hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Luật cũng nêu rõ: việc điều chỉnh giá bán lẻ điện phải được thực hiện công khai, minh bạch về sự biến đổi của các yếu tố cấu thành liên quan đến việc điều chỉnh giá. Nhà nước sử dụng các biện pháp để bình ổn giá bán điện phù hợp với quy định của pháp luật về giá. Giá phát điện theo hợp đồng mua bán điện có thời hạn, giá bán buôn điện do các đơn vị điện lực thỏa thuận nhưng không được vượt quá khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện đã được phê duyệt.

Về giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực chưa nối lưới điện quốc gia, Luật điện lực (sửa đổi) lần này chỉ rõ: UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với cơ chế hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt tại khu vực này. Các loại giá điện khác do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng, sau đó trình UBND cấp tỉnh quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp đủ chi phí, có lợi nhuận hợp lý cho đơn vị điện lực trên cơ sở tham khảo ý kiến của cơ quan điều tiết điện lực.

Theo kế hoạch, 3 ngày cuối cùng của kỳ họp, QH sẽ tiếp tục biểu quyết thông qua tiếp một số dự án luật như Luật hòa giải cơ sở; Luật giáo dục quốc phòng - an ninh; Luật phòng, chống khủng bố…

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận