Thứ tư, 19/09/2018 04:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đốc thúc dự án SX hoa công nghệ cao

22/10/2014, 09:46 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội đã có quyết định gia hạn dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao SX hoa tại phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) đến tháng 10/2015.

UBND giao trách nhiệm cho chủ đầu tư - Cty TNHH MTV Đầu tư & phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc không hoàn thành dự án theo tiến độ.

Theo đó, Cty phải đẩy nhanh tiến độ GPMB, hoàn thành các gói thầu. Huy động nguồn vốn tự có ngoài phần vốn ngân sách thành phố đã hỗ trợ để thực hiện. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và công nghệ; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn.

Cty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt (bao gồm cả tính chính xác về số lượng và chất lượng sản phẩm).

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và chậm trễ khi giải quyết các thủ tục GPMB dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư chỉ đạo chính quyền phường Tây Tựu giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất, GPMB và bồi thường hỗ trợ theo các văn bản chỉ đạo của UBND TP, hoàn thành các việc còn lại của dự án như đã cam kết.

VT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận