Thứ ba, 23/10/2018 07:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đổi mới ở Đông Tiến

17/02/2011, 09:45 (GMT+7)

Những năm gần đây, phong trào xây dựng NTM do Đảng ta khởi xướng được Đảng ủy, UBND xã rất quan tâm.

Đông Tiến là xã vùng đồng bào DTTS của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận chủ yếu là dân tộc K’ho. Toàn xã có 217 hộ/1.018 khẩu trong đó đồng bào dân tộc K’ho chiếm hơn 90% dân số. Diện tích đất tự nhiên 10.760 ha, trong đó đất canh tác khoảng 245 ha.

Từ khi Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển dân sinh - kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đông Tiến là xã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay bộ mặt xã Đông Tiến đã đổi thay và ngày càng khởi sắc.

Những năm gần đây, phong trào xây dựng NTM do Đảng ta khởi xướng được Đảng ủy, UBND xã quan tâm. Đồng bào xã Đông Tiến đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả. Trong những năm qua, toàn xã đã sản xuất 41,5 ha cây lúa nước, năng suất bình quân đạt 45 đến 50 tạ/ha, sản xuất trên 400 ha cây bắp lai, năng suất bình quân 50 tạ/ha, sản lượng lương thực năm 2010 đạt trên 2.000 tấn. Từ năm 2004, bình quân lương thực/khẩu/năm đạt trên 1.100 kg. Đến nay, Đông Tiến không còn hộ đói, là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên trong tỉnh tự túc được lương thực tại chỗ, không cần đến sự hỗ trợ của nhà nước.

Trong chăn nuôi, Đông Tiến là xã vùng dân tộc thiểu số đầu tiên thực hiện cải tạo đàn bò theo hướng Sind hóa. Đến tháng 8/2010, đàn bò của xã có 892 con, số bò có máu lai đạt khoảng 45%. Đông Tiến đã bước đầu thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp. Trong xã đã có nhiều hộ sắm máy cày, máy xới, máy tuốt lúa phục vụ cho việc làm đất và thu hoạch, đồng bào sản xuất 3 vụ lúa nước/năm. Công tác khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được quan tâm. Hàng năm khuyến nông tỉnh, huyện đã tổ chức 26 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi cho trên 900 lượt đồng bào tham dự. Kinh tế phát triển, kéo theo là đời sống tinh thần của đồng bào được cải thiện đáng kể. Đến nay, số hộ có xe máy đạt 90%. Số hộ có ti vi đạt 80%, 100% số hộ được sử dụng điện, 95% số hộ có công trình hợp vệ sinh, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm 20% và số hộ nghèo còn 21 hộ, chiếm 10%.

Tuy vậy, đánh giá cho đúng thực trạng Đông Tiến đã được Nhà nước đầu tư phát triển dân sinh kinh tế - xã hội để xây dựng NTM nhưng Đông Tiến chưa phát huy hết tiềm năng đã được đầu tư. Tạo sự chuyển biến về dân sinh kinh tế - xã hội còn chậm thay đổi chưa nhiều. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn hạn chế. Công tác lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã còn lúng túng, triển khai kế hoạch hàng năm còn chậm, việc kiểm tra chưa thường xuyên vì vậy kết quả thực hiện kế hoạch đạt thấp. Trình độ dân trí còn thấp, việc áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, năng suất các loại cây trồng chưa cao, hiệu quả sản xuất thấp. Chưa quan tâm đến phát triển chăn nuôi, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo còn 21 hộ (theo tiêu chí mới), chiếm 10% số hộ trong xã.

Để cho Đông Tiến không còn hộ nghèo và bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc, vấn đề đặt ra hiện nay là cần đầu tư toàn diện cho Đông Tiến. Ông K’Văn Gòn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Tiến cho biết: “Trong những năm qua, Đông Tiến là xã được Nhà nước đầu tư kinh phí nhiều tỷ đồng xây dựng và phát triển dân sinh kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhưng người dân ở Đông Tiến mong muốn được Nhà nước quan tâm đầu tư toàn diện hơn nữa. Trước hết cần sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành của tỉnh, huyện. Cần tìm các biện pháp có hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM…”.

Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng NTM, vấn đề quan trọng là cần nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào trong xã. Ngành giáo dục huyện cần tăng cường mở các lớp Bổ túc văn hóa cho những người chưa biết chữ học tập. Khi đã có văn hóa, Trung tâm dạy nghề huyện cần tổ chức mở các lớp dạy nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo cho đồng bào có nghề phụ, có việc làm để tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống. Cần mở thêm các dịch vụ thương mại và các ngành nghề phù hợp với tình hình của địa phương như nghề mây tre đan, dệt thổ cẩm…Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng và lâm tặc vào phá rừng. Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí mua sắm công cụ cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch lúa, máy tuốt bắp… Giải quyết cho đồng bào ứng trước vật tư, giống cây trồng, con nuôi có năng suất, hiệu quả cao. Ngành nông nghiệp huyện cần cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến xã hướng dẫn đồng bào trong sản xuất nông nghiệp, phòng trừ dịch hại trên cây trồng, vật nuôi. Đào tạo cán bộ kỹ thuật trồng trọt, thú y cho xã, tăng cường tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, chủ yếu ngành trồng trọt, chăn nuôi với những thành tựu mới nhất để đồng bào áp dụng vào sản xuất thực tế đem lại hiệu quả cao...

ĐỖ KHẮC THỂ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận