Thứ tư, 19/09/2018 04:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đổi thay toàn diện

22/05/2014, 07:15 (GMT+7)

Sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng đời sống của người dân từng bước được nâng cao.

Trong 3 năm 2011-2013, Vĩnh Phúc đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư trên 10.719 tỷ đồng cho xây dựng NTM; có 1.632 hộ hiến 238.365 m2 đất xây dựng các công trình NTM. Có thể thấy hiện nay, diện mạo mới đã hiện rõ trên mọi vùng quê của tỉnh. Đã có sự thay đổi một cách toàn diện từ cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong 3 năm qua, cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng: Năm 2012, 100% số xã đã có nhà văn hóa xã và thực hiện xong việc công bố công khai quy hoạch NTM. Đến hết năm 2013, toàn tỉnh đã cứng hóa được 84% đường trục xã; 80,2% đường trục thôn, xóm; 24,5% đường giao thông nội đồng. Kiên cố hóa trên 113 km kênh nội đồng. 100% số xã có lưới điện quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 98,21%...

Toàn tỉnh đã xây dựng mới 935 phòng học kiên cố; trong 3 năm đã có thêm 81 trường đạt chuẩn quốc gia. Về chợ nông thôn, trong 36 xã được hỗ trợ xây dựng chợ, có 15 xã điểm có chợ, các chợ hoàn thành và đi vào hoạt động có hiệu quả. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 27,36 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2011. Năm 2011, toàn tỉnh có 11,05% hộ nghèo, đến năm 2013, số hộ nghèo giảm còn 4,93%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 89,4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,4%.

Ngày 21/4/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định 1106/QĐ-UBND công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM năm 2013. Trong đó, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường là địa phương về đích sớm nhất; xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô không thuộc diện làm điểm cũng đạt chuẩn.

NGUYỄN NGỌC THANH Phó Giám đốc Sở NN - PTNT Vĩnh Phúc

Đang được quan tâm

Gửi bình luận