| Hotline: 0983.970.780

  • Đối thoại: Câu chuyện lúa thơm Bạc Liêu tỏa ngát hương từ cái bắt tay của 3 nhà

    Mời quý vị và bà con cùng Chương trình ‘Phát triển nông nghiệp ĐBSCL thịnh vượng’ tìm hiểu vì sao lúa thơm Bạc Liêu khẳng định được vị thế trên thị trường qua cuộc đối thoại giữa Nông nghiệp Radio với 3 nhà: Nhà nông, nhà khoa học và nhà tiêu thụ.

    Nông nghiệp Radio

Tự động
Xem thêm