Thứ năm, 25/04/2019 11:05 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đối tượng được hưởng tiền tuất

08/01/2014, 10:01 (GMT+7)

Bố tôi đi bộ đôi, cấp hàm thiếu tá, sau đó về hưu tại địa phương. Nghỉ hưu được 4 năm, đến năm 2004 thì bố tôi chết...

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tanhong57@gmail.com xin hỏi:

Bố tôi đi bộ đôi, cấp hàm thiếu tá, sau đó về hưu tại địa phương. Nghỉ hưu được 4 năm, đến năm 2004 thì bố tôi chết. Ngay sau ngày bố tôi chết, bà nội tôi (ông nội đã mất) được hưởng tiền tuất hằng tháng. Lúc đó mẹ tôi chưa đủ 55 tuổi nên không được hưởng. Nay mẹ tôi đã đủ 55 tuổi, theo quy định thì mẹ tôi có được làm thủ tục để hưởng tiền tuất hằng tháng không?

Tôi còn ông ngoại, bà ngoại đã trên 60 tuổi, theo quy định ông bà ngoại tôi có được hưởng tuất hằng tháng không? Khi tôi hỏi cán bộ LĐTBXH của xã thì được trả lời: Do bố tôi chết năm 2004 nên mẹ tôi đến nay dù có đủ 55 tuổi vẫn không được hưởng chế độ; nếu bố tôi chết năm 2005 thì mẹ tôi mới được hưởng. Vậy, cán bộ xã trả lời như vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân quy định về chế độ tử tuất như sau:

Thân nhân của các đối tượng quy định được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai) chưa đủ 15 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học hoặc đã đủ 15 tuổi trở lên nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi hoặc chồng dưới 60 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng quy định khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng quy định khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng quy định tại các điểm nêu trên phải không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng mức thu nhập đó thấp hơn mức lương tối thiểu chung.

Từ quy định trên thì việc trả lời của cán bộ LĐTBXH đối với mẹ bạn là đúng. Còn đối với ông bà ngoại bạn thì bạn phải nghiên cứu những quy định mà luật gia đã nêu để vận dụng. Ông bà ngoại của bạn chỉ được hưởng trợ cấp tiền tuất mà khi còn sống bố bạn có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng mức thu nhập hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu. Bạn cần hỏi cán bộ chính sách ở địa phương để họ tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận