Thứ hai, 16/07/2018 06:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đối tượng được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116

18/07/2014, 08:18 (GMT+7)

Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng được công nhận là xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2010. 

Đối tượng được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116

Bạn đọc gửi từ hòm thư: truyen2014@gmail.com hỏi:

Tôi làm công chức tài chính kế toán tại UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trong đó có UBND thị trấn Phú Lộc thuộc đơn vị hành chính khó khăn theo quyết định này.

Vậy tôi có được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2011 thì các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu rõ:

Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Quyết định mới thay thế các Quyết định phê duyệt danh mục các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 - 2010 thì danh mục các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc phạm vi áp dụng các chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:

Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).

Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1995 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010.

Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn (nếu có).

Theo quy định trên thì thị trấn Phú Lộc được công nhận là xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2010. Nhưng vì mới có quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 6/2014 nên phải chờ văn bản hướng dẫn thi hành.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận