Thứ sáu, 21/09/2018 09:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

19/10/2010, 12:08 (GMT+7)

Anh Lương Văn Bẩy ở Đồng Nai xin hỏi luật gia:

Trong những trường hợp nào thì người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động? Đối với người lao động bị kỷ luật thì thời hạn người sử dụng lao động báo trước cho người lao động là bao lâu? Mong luật gia nêu rõ.

Trả lời:

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;

- Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại điều 85 của Bộ luật Lao động;

- Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị 6 tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động.

- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng theo quy định của Chính phủ mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

- Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động.

Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm như đã nêu ở phần trên, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với BCH công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, BCH công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại điều 85 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải báo cáo cho người lao động biết trước. Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Ít nhất ba ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trên đây là những quy định chung của pháp luật đề nghị anh nghiên cứu, vận dụng.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận