| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 19/04/2021 - 21:51

Kinh tế

Đồng Nai: 11.000 tỷ đồng cho vay đầu tư nông nghiệp không cần thế chấp

Thứ Ba 09/07/2019 - 09:14

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 6/2019, dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 52.000 tỷ đồng (chiếm hơn 26% tổng vốn cho vay).

Ảnh mang tính minh họa.

Đặc biệt, trong tổng vốn vay nói trên, có gần 11.000 tỷ đồng không phải đảm bảo bằng tài sản. Sở dĩ nguồn vốn cho vay dạng này tăng là do các ngân hàng thương mại nhận thấy các dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân có khả năng thành công cao, khả năng thu hồi vốn cao.

Hình thức cho vay không phải đảm bảo bằng tài sản giúp khách hàng dễ tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2019 đến nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng đẩy mạnh cho vay  đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến cuối tháng 6/2019, dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đạt gần 60.000 tỷ đồng (tăng hơn 27% so với cuối năm 2018).

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/dong-nai-11000-ty-dong-cho-vay-dau-tu-nong-nghiep-khong-can-the-chap-d246457.html