| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 16/01/2021 - 00:24

Kinh tế

Đồng Nai: Nông nghiệp tăng trưởng 3,2%

Thứ Hai 03/10/2016 - 08:45

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 21 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 3,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành chăn nuôi đạt hơn 9.347 tỷ đồng, tăng 6,75%; ngành dịch vụ tăng gần 4,4%; sản xuất thủy sản tăng gần 4,3%... Cũng trong 9 tháng qua, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã được kiểm soát tốt; kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại từng bước được củng cố và phát triển. Ngành đã tập trung thực hiện tốt quy hoạch giết mổ tập trung và tăng cường xử lý giết mổ lậu. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như việc điều chỉnh, lập quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi tập trung tại các địa phương thực hiện còn chậm; chương trình xây dựng nông thôn mới đang có dấu hiệu chững lại; việc tổ chức liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn ở mức thấp...

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/dong-nai-nong-nghiep-tang-truong-32-d176522.html