Thứ hai, 24/06/2019 08:18 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đồng Nai: Quy hoạch phát triển chợ nông thôn

22/03/2018, 14:50 (GMT+7)

Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, dự kiến đến năm 2020 trên toàn tỉnh sẽ phát triển tổng số khoảng 206 chợ.

Trong đó có 11 chợ hạng nhất, 32 chợ hạng hai và 163 chợ hạng ba (không tính các chợ đầu mối và chợ đêm). Riêng khu vực nông thôn là 163 chợ.

Qua hơn 2 năm thực hiện quy hoạch, đến nay tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa được 24 chợ ở khu vực nông thôn với tổng kinh phí gần 120 tỷ đồng. Nguồn vốn để xây dựng, sửa chữa nâng cấp các chợ nông thôn là do ngân sách tỉnh, huyện, doanh nghiệp, HTX và các hộ kinh doanh đóng góp. Tại các chợ nông thôn sau khi được xây dựng mới, nâng cấp đang dần hình thành các quầy, sạp bán thực phẩm an toàn.

Chợ nông thôn là tiêu chí cứng trong 19 tiêu chí xây dựng NTM.

MS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận