Thứ năm, 18/10/2018 08:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đồng Tháp: Chấn chỉnh, tổng rà soát việc huy động đóng góp từ dân

10/11/2010, 09:46 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo và yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát việc huy động đóng góp của nhân dân.

Theo đó các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát và tổng hợp tất cả các khoản huy động đóng góp đang áp dụng trên địa bàn báo cáo với UBND tỉnh chậm nhất là 17-11-2010, đối với các khoản đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện, phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện.

Đặc biệt, HĐND và UBND cấp huyện, xã không được ra văn bản bắt buộc người dân đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

NGUYỄN VĂN MẪN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận