Thứ bảy, 17/11/2018 03:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đồng Tháp chú trọng 3 việc lớn

13/05/2014, 07:26 (GMT+7)

Đó là chú trọng vào: công tác quản lý, chỉ đạo chương trình; công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng NTM; công tác đào tạo, tập huấn.

"Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đồng Tháp quyết tâm phấn đấu tới năm 2015 có 30 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí xã NTM; nhóm xã còn lại đạt 13 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh là 15 tiêu chí/xã", ông Lê Minh Hoan (ảnh), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cho biết.

13-47-09_nh-1-ong-le-minh-hon-bi-thu-tinh-uy-dong-thp

Chương trình lớn

Đồng Tháp xác định vai trò Chương trình xây dựng NTM thế nào, thưa ông?

Đồng Tháp xác định đây là một chương trình lớn nên sau khi nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh chủ trương tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, nội dung, yêu cầu của chương trình, trong đó đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM.

Trong công tác tuyên truyền, vận động, ngay từ đầu năm 2011, UBND tỉnh tổ chức Lễ xuất quân xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, 30 xã điểm đã ký kết giao ước thi đua đến năm 2015 đạt 19 tiêu chí NTM.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chủ động trong xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình NTM. Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện NTM, bộ mặt nông thôn trên địa bàn Đồng Tháp đã có nhiều thay đổi tích cực, khang trang, sạch đẹp hơn.

Về phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân chính là "cốt" vật chất, là nội lực để xây dựng NTM. Căn cứ tiềm năng, lợi thế từng địa phương để xây dựng đề án SX nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Tình hình SXNN, công nghiệp, dịch vụ và thương mại trong tỉnh tiếp tục phát triển, đã thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia. Phát triển thêm được nhiều DN SX trên địa bàn, chủ động đặt nhà máy tại vùng nguyên liệu tạo sự liên kết trong dây chuyền SX, nâng cao hiệu quả đầu ra và tạo thêm việc làm mới cho lao động ở nông thôn.

Lĩnh vực SXNN tiếp tục phát triển loại hình mô hình liên kết vùng, quy mô lớn gắn với cơ giới hóa, công nghệ mới; trong đó, mô hình cánh đồng liên kết trên cây lúa đạt tỷ lệ diện tích thực hiện vượt 82,25% so với diện tích đăng ký.

Ngoài ra, công tác huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM rất khả quan. Đây là chương trình phục vụ chính người dân nên người dân phải là chủ thể xây dựng; UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Cụ thể như hỗ trợ trực tiếp cho 30 xã điểm 3 tỷ đồng/xã/năm; thực hiện lồng ghép từ các nguồn vốn ngân sách tập trung, sự nghiệp kinh tế của tỉnh, huyện; các Chương trình MTQG, dự án đầu tư khu vực nông thôn; vốn ODA, trái phiếu Chính phủ, xổ số kiến thiết…

Khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình ở Đồng Tháp là gì, thưa ông?

Có rất nhiều khó khăn, tôi xin nêu những vấn đề lớn: Văn bản chỉ đạo thực hiện tương đối nhiều nhưng văn bản hướng dẫn từ Trung ương đến địa phương chưa đồng bộ; các Bộ, ngành Trung ương chậm hướng dẫn, chậm triển khai thực hiện Chương trình đã được phân công theo Quyết định 800/QĐ-TTg.

Một vấn đề nữa, Đồng Tháp là một tỉnh nghèo, nguồn lực tại chỗ có hạn, sức đóng góp của dân chỉ đáp ứng một phần trong đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn (chủ yếu về giao thông và hạ tầng thủy lợi); việc huy động nguồn lực bên ngoài từ các DN gặp nhiều khó khăn do việc SX, kinh doanh mấy năm gần đây chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung, lợi nhuận có chiều hướng giảm.

Một số nơi còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa đồng đều giữa các địa phương.

Khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp

Thời gian tới Đồng Tháp tập trung vào những vấn đề chính gì, thưa ông?

Để tạo đà cho cả quá trình, trước mắt tỉnh cùng các địa phương phải chú trọng vào 3 việc lớn trong cùng một thời gian, trong đó xây dựng đề án phát triển SX nâng cao thu nhập cho người dân căn cứ vào tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là chú trọng đến khai thác các cây - con chủ lực để có sản phẩm chủ lực nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong SX phải hình thành các hình thức tổ chức có hiệu quả, đặc biệt là kinh tế HTX, khuyến khích các DN đầu tư vào nông nghiệp, đồng thời làm tốt việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân để đạt hiệu quả lớn.

13-47-09_nh-2-du-gp-nhieu-kho-khn-nhung-dong-th-p-quyet-tm-phn-du-toi-nm-2015-co-30-x-di-em-dt-19-tieu-chi-x-ntm Đồng Tháp phấn đấu tới năm 2015 có 30 xã đạt chuẩn

Muốn vậy, thành viên BCĐ các cấp, các Sở, ngành phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công; Sở LĐTBXH tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức đào tạo các lớp dạy nghề cho các xã điểm của tỉnh nhằm nâng cao kiến thức kỹ thuật cho người dân.

Theo kế hoạch, đến năm 2015, Đồng Tháp có 30 xã đạt chuẩn NTM, xin ông biết, làm cách nào để thực hiện mục tiêu trên?

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đồng Tháp quyết tâm phấn đấu tới năm 2015 có 30 xã trong tỉnh phải đạt chuẩn 19 tiêu chí xã NTM; nhóm xã còn lại đạt 13 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn tỉnh là 15 tiêu chí/xã.

"Tăng cường liên kết giữa DN với các HTX, nông dân để hình thành các vùng SXNN chuyên canh, có quy mô lớn, gắn kết SX với tiêu thụ. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề nông thôn nhằm giảm lực lượng lao động trong nông thôn, tăng bình quân diện tích SXNN/hộ. Tiếp tục củng cố các hình thức tổ chức SX HTX, THT hiện hữu hoạt động có hiệu quả; khuyến khích phát triển các HTX, THT thanh niên", ông Lê Minh Hoan.

Để đạt được chỉ tiêu trên, tỉnh phải thực hiện một loạt công việc. Thứ nhất, trong công tác quản lý, chỉ đạo chương trình:

Theo dõi, báo cáo, họp báo định kỳ của BCĐ Chương trình xây dựng NTM ở các cấp. BCĐ các địa phương tích cực kiểm tra, thúc đẩy tiến độ thực hiện, tăng cường sự giám sát của Tỉnh ủy và HĐND. Tổ chức đánh giá công nhận các xã đạt chuẩn.

Thứ hai, công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng NTM: UBMTTQ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể triển khai kế hoạch tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng NTM”, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Tăng cường, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền chương trình trên báo, đài phát thanh, truyền hình mang tính chiều sâu, gần gũi với người dân.

Thứ ba, công tác đào tạo, tập huấn: Tổ chức tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các chương trình, kế hoạch của BCĐ, các Bộ, ngành Trung ương.

Thứ tư, về huy động và bố trí nguồn lực: Huy động vốn đầu tư của DN đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; DN được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển, hỗ trợ sau đầu tư và được ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật.

Vận động người dân tham gia cùng với Nhà nước, đoàn thể, DN trong các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm như: hiến đất, cây trồng, góp tiền, ngày công,… vào việc xây dựng đường liên ấp, liên xóm, khu dân cư, đường ra đồng ruộng, đồng thời tham gia quản lý, giám sát các công trình, bảo quản, sửa chữa các con đường đã xây dựng để sử dụng lâu dài.

Các cơ quan quản lý về Chương trình MTQG chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để khai thác thêm nguồn vốn đầu tư trên địa bàn.

Thứ năm, công tác chỉ đạo thực hiện các nội dung  xây dựng NTM: Rà soát chất lượng quy hoạch, tiến hành điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh khuyến khích phát triển các mô hình SX quy mô lớn, mô hình có hiệu quả.

Mỗi địa phương xác định mô hình chủ lực (cây trồng, vật nuôi), xây dựng kế hoạch, phương thức SX trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, giảm chi phí SX và tạo ra những đột phá mới.

Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: Ưu tiên đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở 30 xã điểm, xây dựng mô hình thiết chế văn hóa xã theo đề án. Tiếp tục thực hiện việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn để hoàn thiện hạ tầng nông thôn theo chuẩn xã NTM.

Xin cám ơn ông!

PHẠM TOÁN - HOÀNG VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận