Thứ hai, 19/08/2019 09:14 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đồng Tháp đẩy mạnh phong trào thi đua

26/01/2018, 08:01 (GMT+7)

Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự hướng dẫn của BCĐ Trung ương, sự bắt tay vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

08-56-27_img_0103
Một buổi sinh hoạt chuyên đề "Yêu thương và chia sẻ"

Kết quả năm 2017, toàn tỉnh  Đồng Tháp có 387.003/416.883 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,83%;  100% ấp và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 100% khóm đạt chuẩn văn minh đô thị; 76% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Toàn tỉnh có 1.472/1.480 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 99,45%.

Có được kết quả trên, trong năm tỉnh đã triển tiển khai thực hiện Kế hoạch Bình đẳng giới của ngành; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ …, góp phần nâng cao giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Đặc biệt trong năm, đã tổ chức đêm Sinh hoạt Chuyên đề “Yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh, tổ chức Hội thi CLB gia đình phát triển bền vững, góp phần đưa công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Đồng Tháp dần đi vào nền nếp; tình trạng bạo lực gia đình giảm dần qua từng năm, các mô hình gia đình được duy trì và nhân rộng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình...

ĐỒNG PHÚ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận