| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 23/01/2021 - 08:32

Kinh tế

Đồng Tháp: Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,9%/năm

Thứ Tư 30/01/2019 - 15:05

Trong năm 2019, ngành sẽ tăng cường công tác hướng nghiệp, dạy nghề có địa chỉ, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng...

07-46-48_nh_dong_thp_dng_dy_mnh_gim_ty_le_ho_ngheo_xuong_thp_nht_moi_nm
Đồng Tháp đang đẩy mạnh giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống thấp nhất mỗi năm

Ông Bùi Thành Nhơn, GĐ Sở LĐ–TB, XH Đồng Tháp cho biết, giai đoạn 2016 – 2018, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh là gần 670 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,9%/năm (vượt 0,4%); thu nhập bình quân hộ nghèo tăng 1,2 lần; tín dụng cho vay đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Trong năm 2019, ngành sẽ tăng cường công tác hướng nghiệp, dạy nghề có địa chỉ, tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, xem đây là giải pháp quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, là rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Đồng thời tập trung các đối tượng là hộ gia đình chính sách còn khó khăn, quan tâm chính sách cho vay tín dụng, phát triển các mô hình giảm nghèo bền vững tại cơ sở, tăng cường thực hiện chương trình đối thoại chính sách giảm nghèo.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/dong-thap-ty-le-ho-ngheo-binh-quan-giam-19nam-d236034.html