Thứ hai, 28/05/2018 08:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đông Triều: guồn lực xây dựng NTM đạt hơn 2.900 tỷ đồng

17/11/2014, 08:58 (GMT+7)

Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay, tổng huy động nguồn lực cho xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 2.900 tỷ đồng. 

Trong đó, cao nhất là vốn huy động từ cộng đồng dân cư chiếm 38,4%, phục vụ cho việc sửa chữa, xây mới nhà ở, công trình phụ, hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp ngày công, tiền đối ứng…

Tiếp theo là vốn tín dụng chiếm gần 30%, vốn Nhà nước hỗ trợ 21,7%, vốn huy động từ DN chiếm 9,42% và vốn lồng ghép các chương trình, dự án chiếm 0,5%.

Trong gần 4 năm thực hiện Nghị quyết của huyện về xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và các DN tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Chung sức xây dựng NTM”.

Qua đó, vận động 3.874 hộ dân hiến 303.698m2 đất, tháo dỡ 24.927m2 tường bao, 1.362m2 công trình phụ, chặt 11.823 cây ăn quả các loại, huy động được 14.838 ngày công tham gia xây dựng NTM (làm đường giao thông nông thôn, đường giao thông và kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hoá thôn…).

TÂN YÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận