Thứ năm, 15/11/2018 09:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đông Triều huy động gần 460 tỷ đồng

03/10/2014, 07:54 (GMT+7)

9 tháng đầu năm 2014, tổng nguồn vốn cho Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Đông Triều (Quảng Ninh) đạt 458,15 tỷ đồng. 

Trong đó, vốn ngân sách 162,33 tỷ đồng, vốn tín dụng 56 tỷ đồng và huy động sự cộng đồng dân cư đóng góp 237,12 tỷ đồng. Đến nay, huyện mới giải ngân được 10,466 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền xây dựng NTM trên địa bàn thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 17 xã đăng ký xây dựng thôn đạt chuẩn NTM với 42 thôn.

Trong đó, 22 thôn được huyện xem xét, phê duyệt cấp kinh phí 100 triệu đồng để triển khai trong năm 2014; các thôn còn lại sẽ được xem xét, cấp kinh phí trong năm 2015 để xây dựng thôn đạt chuẩn NTM.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận