Thứ tư, 26/09/2018 03:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đông Văn và Định Tường đạt chuẩn NTM

17/02/2014, 08:00 (GMT+7)

Theo kế hoạch đăng ký về đích NTM trong năm 2013 của các địa phương, mới đây tỉnh Thanh Hóa công nhận thêm 2 xã Đông Văn (huyện Đông Sơn) và Định Tường (huyện Yên Định) đạt chuẩn NTM.

Theo kế hoạch đăng ký về đích NTM trong năm 2013 của các địa phương, mới đây tỉnh Thanh Hóa công nhận thêm 2 xã Đông Văn (huyện Đông Sơn) và Định Tường (huyện Yên Định) đạt chuẩn NTM.

Đông Văn là 1 trong 5 xã được chọn làm điểm xây dựng NTM của huyện Đông Sơn giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, sau khi rà soát lại các tiêu chí và cân đối nội lực, xã Đông Văn đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí trước thời hạn.

Kết quả sau 3 năm triển khai, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%. Cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư xây mới, nâng cấp đúng theo quy định của từng tiêu chí.

Đối với xã Định Tường, ưu thế của xã là giáp ranh thị trấn Quán Lào nên thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân toàn xã đạt 16,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại lên 47,92%, giảm tỷ trọng nông nghiệp còn 30,1%. Định Tường còn được đánh giá là một trong những xã huy động tốt các nguồn lực xã hội thực hiện Chương trình với hơn 138 tỷ đồng.

TN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận