Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 05/08/2020 - 23:26

Bạn đọc

Dự án kè chống xói lở đầm Cù Mông: Buộc thu hồi sai phạm gần 2,4 tỷ đồng

Thứ Năm 21/11/2019 - 13:10

Sau khi thanh tra về việc đầu tư dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông với hàng loạt sai phạm, Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo thu hồi số tiền quyết toán chênh lệch tăng gần 2,4 tỷ đồng.

16-37-13_1
Dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông . Ảnh T.L.

Đến hết ngày 31/11/2019, chủ đầu tư và các đơn liên quan chưa thực hiện thu hồi dứt điểm số tiền sai phạm phải nộp thì bị xử lý theo quy định.

Dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt đầu tư xây dựng vào ngày 28/10/2011. Sau đó, UBND TX Sông Cầu phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí dự toán, với tổng mức đầu tư hơn 185 tỷ đồng.

Trong đó, vốn chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) hơn 156 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và vốn huy động khác gần 29 tỷ đồng.

Dự án được khởi công tháng 12/2013 và hoàn thành tháng 5/2016. Tuy nhiên theo kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện quản lý đầu tư xây dựng dự án chủ đầu tư còn một số tồn tại, sai sót.

Cụ thể, chủ đầu tư tạm ứng ngân sách TX Sông Cầu hơn 336 triệu đồng đã chi cho công tác bồi thường GPMB từ năm 2015 đến nay chưa hoàn trả ngân sách là chưa đúng quy định theo Điều 10, Thông tư 86 của Bộ Tài chính (nay là Thông tư 8/2016 của Bộ Tài chính).

Bên cạnh đó việc chủ đầu tư triển khai thực hiện ĐTM sau khi công trình đã khởi công xây dựng là thực hiện không đúng về trình tự thủ tục đầu tư dự án. Hơn nữa việc chủ đầu tư lập dự toán chi phí tư vấn về ĐTM không thực hiện theo quy định tại QĐ số 957/QĐ-BXD đối với việc lập dự toán các công việc tư vấn chưa có định mức, mà vận dụng theo Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT để lập toán phí này là không đúng đối tượng và không thuộc phạm vi áp dụng.

Qua làm việc BQL dự án đầu tư xây dựng TX Sông Cầu và đơn vị tư vấn thừa nhận trong quá trình lập đề cương dự toán đã chưa nghiên cứu kỹ, áp dụng chưa phù hợp với quy định, làm cho khối lượng đã nghiệm thu thanh lý hợp đồng cao hơn khối lượng giá trị thực tế.

Trong công tác khảo sát lập dự án đầu tư do Liên doanh Viện đào tạo và khoa học ứng dụng Miền Trung và Cty CP Đầu tư Phát triển Phú Yên thực hiện theo Quyết định chỉ định thầu. Tuy nhiên liên danh này thực hiện công tác khoan địa chất, vì không đủ năng lực về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát và phòng thí nghiệm. Do đó, đơn vị tư vấn khảo sát đã ký hợp đồng thuê 1 đơn vị độc lập khác là Cty CP Tư vấn xây dựng Vĩnh Đức làm cộng tác viên để thực hiện nhưng chưa có văn bản đồng ý của chủ đầu tư.

Vì vậy, chủ đầu tư không kiểm tra đầy đủ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khoan khảo sát xây dựng.

16-37-13_2
Kết luận thanh tra tỉnh Phú Yên kè Cù Mông có nhiều sai phạm.

Cụ thể, ông Phạm Minh Tâm, nhân viên của Cty CP Tư vấn xây dựng Vĩnh Đức chứng chỉ hành nghề đã hết hạn. Nhưng ông Tâm vẫn được đơn vị khảo sát giao trách nhiệm làm Chủ nhiệm khảo sát địa chất trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ từ ngày 30/3/2011 đến ngày 29/6/2012 là không đúng quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra cho thấy, công tác thí nghiệm xác định 7 chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất không nguyên dạng, đơn vị tư vấn khảo sát không lập các biên bản lấy mẫu, niêm phong mẫu, tháo niêm phong mẫu của các mẫu được thí nghiệm và trong các phiếu kết quả thí nhiệm không có sự giám sát của chủ đầu tư. Ngoài ra, nhật ký khảo sát cũng không thể hiện nội dung của công tác lấy mẫu để thí nghiệm, do đó, việc chủ đầu tư thanh toán chi phí thí nghiệm hơn 51 triệu đồng là không có cơ sở.

Đặc biệt, qua thanh tra việc đầu tư xây dựng Dự án Kè chống xói lở đầm Cù Mông cho thấy chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện dự án còn có sai sót trong việc quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thấm định, giám sát, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, dẫn đến việc quyết toán có chênh lệch tăng với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo thu hồi số tiền sai phạm gần 2,4 tỷ đồng của dự án này, đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/du-an-ke-chong-xoi-lo-dam-cu-mong-buoc-thu-hoi-sai-pham-gan-24-ty-dong-d253086.html