Thứ hai, 23/07/2018 10:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

DỰ BÁO DỊCH HẠI TUẦN TỪ 2 – 9/9

03/09/2013, 10:51 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, sâu cuốn lá nhỏ Gây hại cục bộ trên những diện tích chưa phòng trừ hoặc trà lúa muộn xanh tốt. Cần phát hiện và xử lý kịp thời những diện tích có mật độ cao ngay từ khi còn nhỏ tuổi.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa:

- Rầy nâu rầy lưng trắng lứa 6: Tiếp tục hại diện rộng trên các trà lúa Mùa giai đoạn trỗ bông - chín sáp. Mức độ và diện tích nhiễm tăng tại các tỉnh Bắc Trung bộ và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc; khả năng cháy cục bộ tại những vùng có mật độ cao. Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ kịp thời ở những diện tích có mật độ cao.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại cục bộ trên những diện tích chưa phòng trừ hoặc trà lúa muộn xanh tốt. Cần phát hiện và xử lý kịp thời những diện tích có mật độ cao ngay từ khi còn nhỏ tuổi.

- Sâu đục thân: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa rải rác, đẻ trứng và gây hại trên các trà lúa trỗ. Tăng cường theo dõi và phòng trừ kịp thời.

- Chuột: Tiếp tục gia tăng và gây hại trên các trà lúa giai đoạn đòng – trỗ; gây hại nặng trên các khu ruộng gieo sạ, gần gò bãi, mương máng và những vùng chưa thực hiện tốt công tác diệt chuột đầu vụ. Mức độ hại lớn hơn cùng kỳ năm trước.

- Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ bệnh lem lép hạt, bạc lá, nhện gié, bệnh đạo hại cổ bông và bọ xít dài trên lúa đòng già – chín sáp.

b) Trên cây trồng khác:

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng và bệnh chổi rồng tiếp tục phát sinh gây hại. Cần tập trung chỉ đạo và thực hiện phòng chống bệnh chổi rồng hại sắn tại Sơn La và một số tỉnh.

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại nặng trên mía lưu gốc, những ruộng chưa được tiêu hủy nguồn bệnh.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt...tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa Hè thu giai đoạn trỗ - chắc xanh, đặc biệt sâu cuốn lá nhỏ hại nặng cục bộ lá đòng trên các trà lúa đòng – trỗ.

- Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu, nghẹt rễ... hại lúa mùa, lúa vụ 3 giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái.

- Chuột: hại cục bộ lúa Hè Thu giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh.

3. Các tỉnh phía Nam.

- Rầy cám sẽ nở rộ từ 02 - 09/9/2013, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng trổ. Cần khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời khi rầy nâu tuổi 2-3 với mật số cao.

- Bệnh đạo ôn hại lá, cổ bông tiếp tục phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Khuyến nông dân thăm đồng thường xuyên và phòng trừ bệnh theo nguyên tắc “4 đúng”; đồng thời, hạn chế sử dụng phân đạm và phân bón lá.

- Bệnh bạc lá, lem lép hạt, đốm vằn tiếp tục phát sinh gây hại các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh – trỗ. OBV gây hại trên các trà lúa mới gieo sạ.

KHUYẾN CÁO CỦA H.A.I.

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) khi rầy ở tuổi 2 - 3, Wellof 3GR (12 kg/ha) rầy ở tuồi 1 – 2. Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp Applaud 10WP +Hopsan 75ND hay Applaud 10WP +Hoppecin 50EC.

- Sâu đục thân phun Nurelle D25/2,5EC sau khi thấy bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun một trong các thuốc sau: Wellof 330EC, Mimic 20SC, Nouvo 3,6EC sau khi thấy bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Nhện gié phun Takare 2EC.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đạo ôn cổ bông, đốm vằn (ung thư), lem lép hạt, vàng lá chín sớm, cháy bìa lá phun ngừa bộ ba HAI-BBC (Beam 75WP, Carbenda super 50SC cà Bonny 4SL) 2 lần trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Trên cây trồng khác:

Cây chè

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC khi chớm xuất hiện vào sang sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC

- Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC khi rầy tuổi còn nhỏ.

Cà phê

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) sử dụng Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP phun khi thấy bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt (nấm vàng da cam) phun Nicozol 12,5WP ướt đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện. Tùy tình hình bệnh, phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận