Thứ sáu, 26/04/2019 05:34 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dự báo dịch hại tuần từ 27/1 - 3/2

29/01/2014, 08:07 (GMT+7)

1. Các tỉnh phía Bắc

- Trên mạ Xuân, lúa sạ: Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu - rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, tuyến trùng hại rễ, bệnh đạo ôn cổ bông … phát sinh, hại nhẹ.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại trên diện tích mạ và lúa sạ, hại nặng trên những vùng chưa tổ chức tốt các biện pháp phòng trừ...

- Cây ngô: Chuột, rệp, bệnh khô vằn tăng, sâu đục thân – bắp hại cục bộ. Theo dõi và phòng trừ ở những nơi có mức độ hại cao.

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để; Rệp xơ trắng tiếp tục gây hại, cần phòng trừ trên trà mía muộn, rậm rạp. Không sử dụng cây mía trong vùng nhiễm bệnh chồi cỏ để làm giống và tích cực trồng mới ở những diện tích mía lưu gốc bị hại nặng.

- Cây cà chua, khoai tây: Bệnh mốc sương, bệnh héo xanh... gây hại nhẹ.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

a) Trên lúa

- Bệnh vàng lá, Bệnh đạo ôn, sâu CLN gây hại chủ yếu lúa giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng.

          - Bọ trĩ, sâu keo, sâu năn, dòi đục nõn... phát sinh hại chủ yếu trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

          - Chuột: Hại nhẹ trên các trà lúa Đông Xuân đẻ nhánh, hại nặng cục bộ các khu ruộng ven làng, đồi gò...

          - OBV: Lây lan theo nguồn nước. Hại cục bộ vùng trũng.

b) Cây Sắn: Rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại cục bộ tại những diện tích đã nhiễm.

3. Các tỉnh phía Nam.

- Rầy cám tuổi 2-3 tiếp tục nở rộ phát sinh gây hại từ 26/1-2/2. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chỉ phun thuốc tại những diện tích có mật độ rầy cao.

- Bệnh đạo ôn hại lá tiếp tục gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh, nhất là trên những ruộng gieo sạ giống nhiễm, sạ dầy và bón nhiều phân đạm. Hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời; tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” khi sử dụng thuốc BVTV.

Ngoài ra, cần lưu ý muỗi lá hành (sâu năn) xuất hiện cục bộ ở một số địa phương và bệnh bạc lá ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng.  

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Các tỉnh phía Bắc

- Chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại trên mạ xuân, lúa cấy, hướng dẫn nông dân chống rét cho mạ, lúa gieo thẳng.

- Theo dõi diến biến phát sinh gây hại các đối tượng dịch hại trên cây rau màu, phòng trừ kịp thời đối tượng gây hại cao.

- Tăng cường theo dõi, phát hiện và chủ động phòng trừ đối với bệnh lùn sọc đen hại ngô.

- Tiếp tục điều tra phát hiện, thực hiện phòng chống bệnh chổi rồng, rệp sáp bột hồng hại sắn và bệnh chồi cỏ mía, tuyệt đối không sử dụng sắn tại những vùng nhiễm dịch bệnh để làm giống.

- Tổ chức công tác diệt chuột.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

- Theo dõi diễn biến của dịch hại trên lúa, đặc biệt là sâu cuốn lá, bọ trĩ, gây hại lúa Đông Xuân sớm.

- Theo dõi diến biến dịch hại cà phê, điều, sắn (tuyệt đối không vận chuyển cây sắn ra khỏi vùng nhiễm dịch hại; không sử dụng làm giống cho vụ sau), mía, cây ăn quả, cây lâm nghiệp và rau màu các địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo diệt chuột.

3. Các tỉnh phía Nam

- Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và dịch hại, đặc biệt là rầy nâu, bệnh đạo ôn hại lá. Chỉ đạo phòng trừ kịp thời những diện tích có mật độ rầy và tỷ lệ bệnh cao.

- Duy trì lấy mẫu kiểm tra tỉ lệ rầy mang mầm bệnh VL, LX. 

- Theo dõi tiến độ gieo cấy lúa Đông Xuân 2013 - 2014; chỉ đạo gieo sạ tập trung, đồng loạt để né rầy.

- Chỉ đạo phòng trừ chuột.

-                 Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng.

 

 

 

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) Wellof 3GR (12 kg/ha) Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp  rải Wellof 3GR  và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC

- Sâu cuốn lá nhỏ phun: Wellof 330EC; Mimic 20SC; Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Nhện gié phun Takare 2EC.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều

- Bệnh lem lép hạt phun  Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

- Bệnh bạc lá phun  ngừa  Bonny 4SL  trước trổ 3-5 ngày và trổ đều

Trên cây chè

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC

- Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC rầy tuổi còn nhỏ.

Trên Cà phê

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận