Thứ sáu, 22/02/2019 09:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo dịch hại tuần từ 4-10/3

04/03/2013, 10:33 (GMT+7)

Đạo ôn tiếp tục phát sinh, gây hại tăng về diện tích và mức độ trên trà lúa đẻ rộ - con gái trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đặc biệt trên các giống nhiễm.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên mạ, lúa

- Đạo ôn tiếp tục phát sinh, gây hại tăng về diện tích và mức độ trên trà lúa đẻ rộ - con gái trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đặc biệt trên các giống nhiễm. Cần theo dõi chặt chẽ những vùng thấp trũng, đất cát, thịt nhẹ, mật độ gieo, cấy dày, bón đạm nhiều để phát hiện bệnh sớm và tổ chức phòng trừ kịp thời khi còn diện hẹp.

- Chuột tiếp tục phát sinh tăng trên lúa đẻ nhánh – đứng cái, hại nặng ở những vùng lúa gieo thẳng gần gò đồi và vùng hạn; đặc biệt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện diệt chuột ngay từ đầu vụ gieo cấy.

- Bệnh lùn sọc đen, lùn xoắn lá phát sinh trên lúa cuối đẻ nhánh. Kiểm tra theo dõi chặt chẽ, tiêu hủy nguồn bệnh trên đồng ruộng kịp thời; đồng thời phòng trừ rầy mang bệnh là môi giới truyền bệnh.

- Ốc bươu vàng hại tăng trên lúa mới cấy, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phòng trừ kịp thời.

b) Trên cây mía

Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc tại Nghệ An. Cần vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy nguồn bệnh và thay thế những diện tích mía đã lưu gốc nhiều năm.

2. Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên cây lúa

- Chuột tiếp tục gia tăng gây hại mạnh, diện rộng trên lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, rải rác nặng cục bộ các khu ruộng vùng ven làng, đồi gò... Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng tăng nhanh trên lúa đòng – trỗ, nhất là các tỉnh duyên hải. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời ở những diện tích có mật độ cao.

- Bệnh đạo ôn lá phát sinh giai đoạn đẻ nhánh – con gái, cổ bông hại chủ yếu giống nhiễm lúa trà sớm giai đoạn làm đòng - trỗ chắc. Tiếp tục theo dõi và phòng trừ kịp thời ở những diện tích có tỷ lệ cao.

b) Cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Dự báo trong tuần tới rầy nâu bắt đầu nở từ ngày 4-11/3/2013. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu không để xảy ra hiện tượng tượng cháy rầy và lan truyền bệnh VL&LXL trên lúa hè thu sớm.

Đối với các địa phương chuẩn bị xuống giống lúa hè thu 2013: Đảm bảo “gieo sạ tập trung, đồng loạt, né rầy”. Đồng thời, làm tốt vệ sinh đồng ruộng, áp dụng triệt để kỹ thuật canh tác lúa “3 giảm 3 tăng”.

- Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Chú ý theo dõi những ruộng sử dụng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa đạm. Tiến hành phun thuốc đặc trị bệnh kịp thời.

- Chuột gia tăng mật độ, nhất là những ruộng gần bờ đê lớn, gần vườn tạp... hại tăng trên trà lúa làm đòng – trỗ. Cần phát động nông dân hưởng ứng phong trào diệt chuột.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

Bệnh đạo ôn lá, thân: phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

Đạo ôn cổ bông: phun ngừa Beam 75WP 2 lần vào trước và sau trổ đều.

Rầy nâu: phun Applaud 10WP với liều 80-100g/bình 16 lít, phun khi rầy ở tuổi 1-3, phun kỹ gốc lúa.

Trường hợp với áp lực rầy cao và gối lứa, sử dụng: Applaud10WP+Hoppecin 50EC.

Sâu cuốn lá nhỏ (giai đoạn lúa trên 40 ngày đến có đòng) phun một trong các thuốc sau: Wellof 330EC, Mimic 20SC, phun khi sâu tuổi nhỏ.

Ốc bươu vàng:

+ Rải Honeycin 6GR với liều 5-6kg/ha, hoặc rải theo rãnh.

+ Kết hợp: diệt cỏ và ốc cùng lúc với bộ HAI: thuốc trừ cỏ SIRIUS 10WP + thuốc trừ ốc HONEYCIN 6GR (bộ HAI-SH) + Cử phân đầu vào 3 – 7 NSS.

Bọ xít hôi (Bọ hút, bọ xít dài): phun Suco 50EC khi lúa vừa trổ đều.

Cây tiêu:

Tuyến trùng rễ: Sử dụng Oncol 25WP tưới xung quanh gốc, rễ vào cuối mưa.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận