Thứ hai, 23/07/2018 03:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN 18 – 24/4

18/04/2011, 10:24 (GMT+7)

1. Các tỉnh phía Bắc

- Trên lúa:

+ Bệnh lùn sọc đen tiếp tục tăng nhanh về diện phân bố tại các tỉnh phía Bắc, nhất là trên trà lúa đông xuân sớm, các ổ dịch vụ trước và các vùng có mật độ rầy lưng trắng cao. Cần thường xuyên giám sát đồng ruộng và kịp thời nhổ vùi cây bị bệnh và phòng trừ rầy lưng trắng.

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ tiếp tục phát sinh và tích lũy số lượng; cần theo dõi và xử lý khi mật độ cao, nhất là những diện tích có bệnh lùn sọc đen vụ trước (các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế và Điện Biên, Lai Châu).

+ Bệnh đạo ôn lá tăng nhanh tại nhiều tỉnh, nhất là các diện tích bón nhiều đạm. Cần theo dõi và xử lý kịp thời khi bệnh mới phát sinh; ngừng bón đạm trên diện tích đang có bệnh và giữ nước ruộng hợp lý.

+ Sâu cuốn lá nhỏ phát sinh tăng trên trà đông xuân sớm; cần thường xuyên theo đõi diễn biến của sâu, không khuyến cáo phun thuốc tràn lan, để tránh gây bộc phát rầy về cuối vụ.

+ Sâu đục thân 2 chấm, chuột... tiếp tục phát sinh, gây hại tăng trên lúa đông xuân; cần theo dõi chặt và phòng trừ kịp thời.

- Bệnh lùn sọc đen trên ngô có nguy cơ phát sinh gây hại trên ngô xuân giai đoạn 3-4 lá. Cần chú ý trên các giống ngô ngọt, giống NK 4300, NK 54...

- Các loại sâu bệnh khác trên cây công nghiệp, rau màu... tiếp tục gây hại ở mức độ nhẹ.

2. Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Trên lúa:

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục gia tăng mạnh về diện tích và mật độ trên lúa trỗ - chín tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên và các tỉnh Nam Tây Nguyên. Cần theo dõi thường xuyên và phòng trừ kịp thời nhằm làm giảm cháy rầy và thiệt hại về năng suất.

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Gia tăng trên lúa giai đoạn đòng - trỗ ở các tỉnh duyên hải và một số tỉnh Tây Nguyên.

+ Chuột: Hại tăng trên lúa làm đòng, hại nặng tại vùng ven làng, đồi gò.

+ Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ... phát sinh, gây hại rải rác lúa đông xuân sớm.

- Trên rau màu, cây công nghiệp: Các loại sâu bệnh... tiếp tục gây hại nhẹ, rải rác tại các tỉnh trong vùng.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Trên đồng ruộng phổ biến rầy cám tuổi 3-5 và một ít trưởng thành, xuất hiện trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ.

Khoảng 19 - 26/4/2011 sẽ có đợt rầy nâu di trú, vì vậy các địa phương cần tích cực chuẩn bị đất, đồng thời theo dõi chặt tình hình rầy nâu vào đèn tại địa phương để chọn ngày xuống giống hè thu tập trung, đồng loạt, né rầy đạt hiệu quả cao.

- Bệnh đạo ôn:

Bệnh đạo ôn lá phát triển ở mức độ nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng, đặc biệt nhất là trên các chân ruộng sử dụng giống nhiễm bệnh, sạ dày, bón phân đạm nhiều ở đầu vụ. Những ruộng có bệnh đạo ôn xuất hiện kèm theo ngộ độc hữu cơ thì cây lúa sẽ chết nhanh. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời và phòng trừ bệnh sớm để đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, cần lưu ý và xử lý kịp thời sâu cuốn lá nhỏ ở những diện tích mật độ cao.

KHUYẾN CÁO

Phòng trừ cỏ dại hại lúa: Diệt mầm cỏ dùng Echo 60 EC. Trừ cỏ hậu nẩy mầm dùng Sirius 10 WP (lồng vực, chác lác, lá rộng), Clipper 25 OD (lồng vực), Clincher 10 EC (đuôi phụng), OK 683 DD (chác lác, lá rộng). Trừ cỏ sót: Lồng vực dùng Adore 25 SC, đuôi phụng dùng Clincher 10 EC phun theo chòm nơi cỏ sót.

- Rầy nâu: Applaud 10 WP phun khi rầy ở tuổi 2-3. Trường hợp rầy di trú mật số cao, gối lứa phun hỗn hợp Applaud 10 WP+Altach 5 EC. Lúa vừa nhiễm rầy, vừa nhiễm sâu đục thân, sâu cuốn lá, tuyến trùng phun hỗn hợp Oncol 25 WP+Altach 5 EC.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Altach 5 EC, Suco 50 EC, Nouvo 3,6 EC, Nurelle D 25/2,5 EC, Cyper 25 EC, Oncol 25 WP phun khi sâu tuổi còn nhỏ.

- Đạo ôn lá và cổ bông: Beam 75 WP phun ở giai đoạn mạ đến làm đòng để trừ đạo ôn lá khi bệnh chớm xuất hiện. Đạo ôn cổ bông, phun ngừa trước trổ và khi lúa trổ đều.

- Lem lép hạt, vàng lá, đốm vằn: Carbenda Supper 50 SC, Catcat 250 EC dùng riêng lẻ hoặc hỗn hợp lại để phun.

 

 

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận