Chủ nhật, 27/05/2018 08:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 10-16/11

10/11/2014, 08:11 (GMT+7)

Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bệnh khô vằn, bệnh lem thối hạt... tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ chủ yếu trên lúa gieo, lúa lỡ vụ giai đoạn đòng trỗ - chín

Dự báo sâu bệnh tuần từ 10-16/11
Phun thuốc BVTV cho lúa

1. Trên lúa

a) Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Bệnh khô vằn, bệnh lem thối hạt... tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ chủ yếu trên lúa gieo, lúa lỡ vụ giai đoạn đòng trỗ - chín.

- Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát sinh gây hại với mức độ giảm trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. Cần tập trung theo dõi và phòng trừ kịp thời.

- Bệnh đạo ôn hại lá, cổ bông phát sinh hại chủ yếu lúa lỡ vụ và rải rác trên một số diện tích lúa gieo ở đồng bằng.

b) Các tỉnh phía Nam

- Bệnh đạo ôn: Bệnh đạo ôn trên lá tiếp tục phát sinh và gây hại trên trà lúa ĐX sớm và trà lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm bệnh để phòng trị kịp thời, hiệu quả.

Đối với bệnh đạo ôn cổ bông có thể phun ngừa bệnh bằng các loại thuốc đặc trị khi lúa trỗ rải rác và sau khi trỗ đều.

- Rầy nâu: Trên đồng ruộng phổ biến tuổi 4-5 và tiếp tục phát triển đến cuối tuần. Trên lúa giai đoạn đẻ nhánh rầy chủ yếu gây hại nhẹ, lúa giai đoạn đòng trỗ có thể nhiễm trung bình.

Đối với những vùng chuẩn bị xuống giống lúa ĐX 2014-2015: Đảm bảo gieo sạ tập trung đồng loạt, né rầy.

Chú ý khuyến cáo nông dân làm tốt vệ sinh đồng ruộng, áp dụng kỹ thuật canh tác lúa “3 giảm 3 tăng" và biện pháp phun thuốc “4 đúng” để tránh sự bộc phát dịch hại ở giai đoạn sau.

- Áp dụng các biện pháp tổng hợp để diệt trừ ốc bươu vàng, chuột ngay từ đầu vụ

2. Trên cây vụ đông

- Tổ chức diệt trừ chuột trên cây đông và trước vụ đông 2014.

- Chú trọng lên luống, làm rãnh thoát nước, bổ sung phân lân để hạn chế bệnh chân trì, huyết dụ ở giai đoạn cây còn nhỏ.

- Các đối tượng: Sâu cắn lá, đục thân, bắp, châu chấu trên ngô; sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy trên rau tiếp tục phát sinh, gây hại với mức độ nhẹ - trung bình. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời.

3. Cây sắn

 Rệp sáp bột hồng tiếp tục gây hại, diện tích nhiễm tăng chậm; bệnh chổi rồng tiếp tục hại cục bộ sắn giai đoạn củ to - thu hoạch.

4. Cây hồ tiêu

 Tuyến trùng rễ, bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục hại.

5. Cây thanh long

Bệnh đốm nâu gây hại trên cây thanh long có xu hướng giảm về diện tích bị nhiễm bệnh.

6. Cây nhãn

Bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại ở các tỉnh.

7. Cây thông

Sâu róm thông tiếp tục gây hại cục bộ tại một số tỉnh, cần phòng trừ tại những nơi có mật độ cao.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa: Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); hoặc trộn Wellof 3GR (12 kg/ha) với phân rải khi thấy rầy mới xuất hiện.

Sâu cuốn lá nhỏ phun: Mimic 20SC (giai đoạn đẻ nhánh); Wellof 330EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

Ốc bươu vàng rải Honeycin 6GR.

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều; bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3-5 ngày và sau khi trổ đều. Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3-5 ngày và trổ đều.

Trên cây trồng khác:

Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC; nhện đỏ phun Takare 2EC; rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP, Bony 4SL.

Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20-25g/gốc) khi rệp sáp xuất hiện gây hại.

Cây nhãn, cây vải: Nhện lông nhung phun Takare 2EC.

H.A.I

Đang được quan tâm

Gửi bình luận