Thứ hai, 25/06/2018 03:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 10 - 16/3

10/03/2014, 10:45 (GMT+7)

Do điều kiện thời tiết thuận lợi, bệnh đạo ôn tiếp tục gia tăng, gây hại trên trà lúa xuân sớm trên trà lúa đẻ rộ - đứng cái.

1. Các tỉnh phía Bắc

- Bệnh đạo ôn: Do điều kiện thời tiết thuận lợi, bệnh tiếp tục gia tăng, gây hại trên trà lúa xuân sớm, trên trà lúa đẻ rộ - đứng cái tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Cần theo dõi chặt chẽ những vùng thấp trũng, đất cát, thịt nhẹ, gieo, cấy dày, bón đạm đạm để phát hiện bệnh sớm và tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức, thực hiện phòng trừ kịp thời ngay khi còn diện hẹp.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa đẻ nhánh tại các địa phương có tập quán gieo thẳng, hại nặng trên những vùng chưa tổ chức tốt các biện pháp phòng trừ, trên những ruộng gần gò đồi, ven làng, vùng thiếu nước. Cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để.

- Cây sắn: Tuyệt đối không sử dụng cây sắn trong vùng nhiễm rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng hại sắn để làm giống. Làm tốt công tác vệ sinh, tiêu hủy nguồn dịch hại sau khi thu hoạch sắn.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Bệnh đạo ôn lá, cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng gia tăng gây hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - ngậm sữa.

- Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, vàng lá... tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa ĐX giai đoạn đòng - trỗ.

- Chuột: Tiếp tục gia tăng gây hại mạnh, diện rộng trên lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, rải rác nặng cục bộ các khu ruộng vùng ven làng, đồi gò...

Ra quân diệt chuột ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi (Nguồn: baoquangngai.vn)

- Ốc bươu vàng: Sinh sản và lây lan theo nguồn nước, gây hại trên trà lúa ĐX muộn giai đoạn mạ.

b) Cây sắn: Bệnh chổi rồng, rệp sáp... rải rác hại cục bộ sắn nuôi củ - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Phổ biến tuổi 3 - 4, mật độ và sức gây hại tăng. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu, nhất là trà lúa trỗ - chín và tổ chức, thực hiện phòng trừ kịp thời; đặc biệt không để xảy ra hiện tượng tượng cháy rầy và lan truyền bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa HT sớm 2014.

- Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh chậm và gây hại trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Phát sinh, gây hại cục bộ tại những ruộng sử dụng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa đạm. Theo dõi và phun thuốc đặc trị bệnh kịp thời.

- Đối với các địa phương chuẩn bị xuống giống lúa HT 2014, cần theo dõi lịch xuống giống né rầy ở địa phương, nhằm đảm bảo “gieo sạ tập trung đồng loạt, né rầy”. Đồng thời, làm tốt vệ sinh đồng ruộng, áp dụng triệt để kỹ thuật canh tác lúa “3 giảm, 3 tăng” và biện pháp phun thuốc “4 đúng” để tránh sự bộc phát dịch hại ở giai đoạn sau.

Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng khác như bệnh bạc lá, chuột giai đoạn đòng trỗ - chín.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa: - Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha), Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC. - Sâu cuốn lá nhỏ phun Wellof 330EC; Mimic 20SC; Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày. - Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều. - Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều. - Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3 - 5 ngày và trổ đều.

Trên cây chè: - Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt. - Nhện đỏ phun Takare 2EC. - Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC rầy tuổi còn nhỏ.

Trên cà phê: - Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2. - Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận