Chủ nhật, 24/06/2018 06:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 10-17/2

10/02/2014, 10:26 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên diện tích mạ, những vùng lúa gieo thẳng gần gò đồi và vùng hạn...

1. Các tỉnh phía Bắc

- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại trên diện tích mạ, những vùng lúa gieo thẳng gần gò đồi và vùng hạn. Cần tập trung chỉ đạo, thực hiện phát động cộng đồng diệt trừ chuột ngay từ đầu vụ và trước vụ SX.

- Bệnh đạo ôn, nghẹt rễ; tiếp tục phát sinh rải rác, gây hại nhẹ trên lúa trà sớm. Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại, hại nặng những ruộng mía lưu gốc; không sử dụng cây mía trong vùng nhiễm bệnh chồi cỏ để làm giống và tích cực trồng mới ở những diện tích mía lưu gốc bị hại nặng. Rệp xơ trắng tiếp tục gây hại, cần phòng trừ trên trà mía muộn, rậm rạp.

- Cây sắn: Tuyệt đối không sử dụng cây sắn trong vùng nhiễm rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng hại sắn để làm giống.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng gia tăng gây hại trên giống nhiễm lúa giai đoạn đòng trỗ.

- Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, vàng lá... tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa ĐX giai đoạn đòng - trỗ.

- Bọ trĩ, dòi đục nõn, sâu năn, sâu keo... hại lúa giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái.

- Chuột: Tiếp tục gia tăng gây hại mạnh, diện rộng trên lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, rải rác nặng cục bộ các khu ruộng vùng ven làng, đồi gò...

- Ốc bươu vàng: Sinh sản và lây lan theo nguồn nước, gây hại trên trà lúa đông xuân muộn giai đoạn mạ.

b) Trên sắn: Rệp sáp bột hồng, bệnh chổi rồng tiếp tục gây hại cục bộ tại những diện tích đã nhiễm.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy tuổi 3 - 4 tiếp tục nở rộ, phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng. Khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chỉ phun thuốc tại những diện tích có mật độ rầy cao.

- Bệnh đạo ôn hại lá tiếp tục gia tăng trên trà lúa đẻ nhánh, nhất là trên những ruộng gieo sạ giống nhiễm, sạ dầy và bón nhiều phân đạm. Cần kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời;

Ngoài ra, cần theo dõi và phòng trừ sâu năn ở giai đoạn lúa đẻ nhánh và bệnh bạc lá giai đoạn đòng cục bộ ở một số địa phương.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha) Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun Wellof 330EC; Mimic 20SC; Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Nhện gié phun Takare 2EC.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

- Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

- Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3 - 5 ngày và trổ đều.

Trên cây chè:

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC.

- Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC rầy tuổi còn nhỏ.

Trên cà phê:

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận