Thứ hai, 16/07/2018 04:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 14-21/1

14/01/2013, 10:30 (GMT+7)

Theo dõi và phòng trừ ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ trên những diện tích lúa bén rễ hồi xanh, vùng thấp trũng.

1. Các tỉnh phía Bắc

- Trên mạ, lúa:

+ Chăm sóc và chống rét cho mạ, lúa đã gieo, cấy.

+ Theo dõi chặt trưởng thành và trứng sâu đục thân 2 chấm; tập đoàn rầy.

+ Theo dõi và phòng trừ ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ trên những diện tích lúa bén rễ hồi xanh, vùng thấp trũng.

- Cây vụ đông: Sâu đục thân, bắp, bệnh khô vằn, rệp… hại nhẹ trên ngô; bệnh héo xanh, bệnh mốc sương hại tăng; sâu xanh, chuột… hại nhẹ trên cà chua, khoai tây. Cần theo dõi và phòng trừ kịp thời ở những diện tích có tỷ lệ, mật độ cao.

- Trên cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc tại Nghệ An. Cần vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ nguồn bệnh và thay thế những diện tích mía đã lưu gốc nhiều năm.

- Trên cây trồng khác: Rệp, bệnh thán thư, khô cành, gỉ sắt trên cây cà phê; bệnh vàng lá, thối gốc rễ, tuyến trùng trên cây hồ tiêu tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ đến trung bình. Cần chăm sóc và theo dõi mức độ phát sinh gây hại các dịch hại để xử lý kịp thời, có hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo phát động cộng đồng diệt trừ chuột ngay trước vụ ĐX 2012 - 2013.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn lá... phát sinh gây hại nhẹ lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái. Bọ trĩ, dòi đục nõn, sâu keo, sâu năn... hại lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Chuột hại nhẹ phổ biến lúa ĐX xuống giống - đẻ nhánh, rải rác nặng cục bộ các khu ruộng vùng ven làng, đồi gò...

- Ốc bươu vàng: Di chuyển và phân tán theo nguồn nước tưới.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

- Bệnh chổi rồng, nhện đỏ, rệp sáp... phát sinh, gây hại sắn tích lũy bột - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

Tiếp tục thực hiện công văn 2593/BVTV-TV, ngày 25/12/2012 của Cục trưởng Cục BVTV về việc tăng cường theo dõi và phòng trừ rầy nâu và bệnh đạo ôn trên lúa ĐX 2012 - 2013 tại các tỉnh Nam bộ; trong đó:

- Rầy nâu: Lứa rầy cám tiếp tục nở rộ đến cuối tuần, đặc biệt chú ý trên trà lúa đẻ nhánh - đòng trỗ và rầy có thể gia tăng mật độ cao trên lúa đòng - trỗ. Cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời khi rầy nâu xuất hiện với mật độ cao bằng các loại thuốc đặc trị.

- Bệnh đạo ôn lá và bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh phát triển, cục bộ có một số diện tích bị nhiễm bệnh đạo ôn lá với tỷ lệ cao (>20%) trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, gieo trồng giống nhiễm.

Cần tập trung theo dõi phát hiện sớm bệnh và phòng trị kịp thời bằng các phương pháp như ngừng ngay phun thuốc kích thích sinh trưởng hoặc phân bón lá và giữ đủ nước trên ruộng có bệnh, đồng thời phun thuốc đặc hiệu để phòng trị bệnh theo nguyên tắc 4 đúng.

Ngoài các đối tượng nêu trên, cần lưu ý sâu cuốn lá nhỏ ở giai đoạn đẻ nhánh - đòng. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Bọ trĩ (bọ cánh tơ): Phun Imida 10WP phun khi sâu còn nhỏ.

- Rầy nâu phun Applaud 10WP với liều 80 - 100 g/bình 16 lít, phun khi rầy tuổi 1 - 3, phun kỹ gốc lúa. Trường hợp với áp lực rầy cao và gối lứa, sử dụng Applaud 10WP + Hopsan 75ND.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun một trong các thuốc sau: Altach 5EC, Cyper 25EC phun khi sâu tuổi nhỏ.

- Sâu đục thân: Phun Oncol 25WP hoặc Nurelle D25/2,5 sau khi thấy bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Bệnh đạo ôn lá,thân: Phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đạo ôn cổ bông: Phun ngừa Beam 75WP 2 lần vào trước và sau trổ đều.

Trên tiêu:

- Tuyến trùng rễ: Sử dụng Oncol 25WP tưới xung quanh gốc, rễ vào cuối mưa.

Rau dưa:

- Sâu xanh sử dụng Ammate 30WG, Lannate 40SP phun khi sâu tuổi nhỏ.

- Bọ trĩ sử dụng 1 trong các thuốc sau: Mospilan 3EC, Oncol 20EC, phun lần đầu khi dưa được 2 - 3 lá và phun định kỳ 7 - 10 ngày/lần đến trái lớn, luân phiên thuốc mỗi lần phun.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận