Thứ hai, 18/02/2019 04:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 17-23/10/2011

17/10/2011, 10:48 (GMT+7)

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Rầy nâu - rầy lưng trắng - rầy nâu nhỏ: Rầy cám lứa 8 phát sinh, gây hại chủ yếu trên trà lúa mùa muộn ở giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh - đỏ đuôi. Mật độ rầy tăng cao gây cháy rầy cục bộ, nếu không phòng trừ kịp thời. Cần tăng cường kiểm tra trên các giống nhiễm, ruộng bón nhiều đạm; các diện tích thường bị nhiễm hàng năm; phân loại mức độ nhiễm, để tổ chức phòng trừ, thực hiện phun thuốc diệt các ổ rầy có mật độ trên 3.000 con/m2 ngay từ khi rầy còn ở tuổi nhỏ.

- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non tiếp tục gây bông bạc trà lúa trỗ muộn. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phun phòng trừ sâu đục thân khi lúa sắp trỗ khi có mật độ trên 0,3 ổ trứng/m2, những ruộng có mật độ ổ trứng trên 1 ổ/m2, nên phun 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 7-10 ngày.

- Các loại sâu bệnh khác gây hại cục bộ trên trà lúa trỗ muộn; sâu cắn gié gây hại cục bộ tại một số tỉnh miền núi. Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ ở những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao.

b) Cây trồng cạn

- Bệnh lùn sọc đen trên ngô: tiếp tục gây hại trên các giống ngô ngọt.

- Bệnh chồi cỏ, rệp xơ trắng hại mía tiếp tục phát sinh, gây hại tại một số tỉnh Bắc Trung bộ.

2. Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt, RN+RLT... tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn chín – thu hoạch.

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... gây hại chủ yếu lúa gieo giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát sinh và gây hại trên lúa mùa và lúa rẫy ở Tây Nguyên và một số diện tích lúa gieo khô ở các tỉnh đồng bằng.

- Chuột: gây hại rải rác trên các trà lúa.

b) Cây trồng khác

Các loại sâu bệnh tiếp tục gây hại rải rác ở mức độ nhẹ.

3. Các tỉnh phía Nam

- Trong tuần tới rầy trưởng thành sẽ di trú có thể với mật số không cao, chỉ ở mức độ từ nhẹ -trung bình do điều kiện thời tiết hiện nay bất lợi cho rầy nâu. Tuy nhiên không nên chủ quan, cần bám sát đồng ruộng, theo dõi và phát hiện kịp thời những nơi có mật số cao tổ chức phun xịt thuốc đồng loạt không để rầy nâu có cơ hội lan truyền bệnh VL, LXL cho lúa từ thu đông sang mùa cũng như ĐX sớm 2011-2012.

Các địa phương cần dự báo và theo dõi rầy di trú và diễn biến của thuỷ văn để xuống giống lúa ĐX sớm 2011-2012 đồng loạt né rầy theo khung lịch thời vụ.

- Do ảnh hưởng của thời tiết xuất hiện sương mù và chuyển lạnh dần thích hợp cho bệnh đạo ôn phát triển trên lúa thu đông - mùa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ. Trên ruộng lúa đã xuất hiện bệnh cần tích cực phòng trừ, ngưng ngay việc bón đạm, kể cả các loại phân phun qua lá và sử dụng thuốc đặc trị để phun.

Ngoài các đối tượng trên, cần lưu sâu cuốn lá nhỏ ở giai đoạn đẻ nhánh - đòng.

Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

KHUYẾN CÁO

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ: Applaud 10WP phun khi rầy ở tuổi 2-3. Trường hợp rầy di trú mật số cao, gối lứa phun hỗn hợp Applaud 10 WP + Altach 5EC.

- Sâu đục thân, sâu cuốn lá: Altach 5EC, Nouvo 3,6EC, Oncol 20EC,25WP, Nurelle D25/2,5 EC phun khi sâu tuổi nhỏ. Bọ xít: Suco 50EC, Cyper 25EC, Altach 5 EC.

- Lúa vừa nhiễm rầy vừa nhiễm sâu đục thân, sâu cuốn lá, tuyến trùng phun hỗn hợp Oncol 25WP + Altach 5EC.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông: Beam 75WP thuốc đặc trị đạo ôn, phun ở giai đoạn mạ đến làm đòng để trừ đạo ôn lá khi bệnh chớm xuất hiện. Đạo ôn cổ bông, phun ngừa trước trổ và khi lúa trổ đều.

- Khô vằn: Vali 3SL, Vali 5SL, Catcat 250EC phun khi bệnh chớm xuất hiện; vàng lá chín sớm, lem lép hạt: Carbenda supper 50SC; bạc lá: Dùng Bonny 4SL.

- Trên ruộng xuất hiện cùng lúc các bệnh bạc lá, vàng lá chín sớm, khô vằn, đạo ôn, đốm nâu dung hổn hợp thuốc: Carbenda supper 50SC + Bonny 4SL + Beam 75WP.

- Bệnh thán thư trên các loại cây trồng, gỉ sắt, vàng lá khô cành, rụng quả cà phê: Dùng Carbenda supper 50 SC.

 

 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận