Thứ ba, 23/04/2019 09:21 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dự báo sâu bệnh tuần từ 17-24/6

17/06/2013, 10:08 (GMT+7)

Tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên, sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy nâu + rầy lưng trắng... phát sinh gây hại nhẹ trên lúa HT giai đoạn đứng cái - đòng trỗ.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên mạ, lúa

Thực hiện vệ sinh đồng ruộng; tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột trước vụ SX; theo dõi và phòng chống bệnh lùn sọc đen trên mạ, lúa mới sạ tại một số tỉnh Bắc Trung bộ.

Theo dõi và phòng trừ châu chấu, sâu keo, rầy các loại, ốc bươu vàng, bọ trĩ.... trên mạ, lúa HT và lúa mùa cực sớm.

b) Trên mía

Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc, ruộng trồng mới bằng giống không sạch bệnh.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, rầy nâu + rầy lưng trắng... phát sinh gây hại nhẹ trên lúa HT giai đoạn đứng cái - đòng trỗ.

- Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu keo, chuột... phát sinh hại chủ yếu lúa HT giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến rầy cám tuổi 5 - trưởng thành, xuất hiện ở mức độ nhẹ đến trung bình trên lúa đẻ nhánh - đòng trỗ.

Hiện tại, áp lực của bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vẫn còn, do vậy việc gieo trồng lúa TĐ cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu di trú và diễn biến của thời tiết để xuống giống.

- Thời tiết thuận lợi cho đạo ôn tăng nhanh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ và bệnh lem lép hạt tiếp tục phát sinh phát triển. Các tỉnh cần chú ý theo dõi để hướng dẫn nông dân phòng trị kịp thời.

- Chuột tiếp tục gây hại tăng do điều kiện vụ HT rất thích hợp.

Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ kịp thời ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; nhện gié, rầy phấn trắng ở giai đoạn lúa đẻ nhánh - đòng trỗ.

ĐỀ NGHỊ

1. Các tỉnh phía Bắc: Kiểm tra theo dõi chặt chẽ nguồn bệnh lùn sọc đen, bệnh lùn xoắn lá trên lúa, nhổ bỏ và tiêu hủy nguồn bệnh trên đồng ruộng. Theo dõi sâu bệnh trên ngô, lạc xuân; chú ý sâu xám, sâu cắn lá, chuột hại; bọ xít nâu, sâu đo, bệnh sương mai hại lộc - nụ, hoa trên vải, nhãn; phun thuốc phòng trừ nơi có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Nắm bắt kế hoạch SX, cơ cấu giống, lịch gieo sạ, sâu bệnh chuyển vụ... để ra dự báo sâu bệnh và lập kế hoạch chủ động chỉ đạo bảo vệ SX vụ xuân hè - HT ở từng địa phương. Theo dõi bệnh hại cà phê; điều; sắn và rau màu ở các địa phương.

3. Các tỉnh phía Nam: Tăng cường chỉ đạo gieo sạ tập trung, đồng loạt né rầy trên lúa HT. Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình dịch hại để chỉ đạo phòng trừ kịp thời nhất là rầy nâu, bệnh đạo ôn lá trên lúa HT.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa

- Bọ trĩ (bọ cánh tơ) phun Imida 10WP khi sâu còn nhỏ.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun một trong các thuốc sau: Wellof 330EC, Altach5EC, Mimic 20SC (0,75 l/ha).

- Sâu đục thân phun Nurelle D25/2,5EC, Oncol 25WP sau khi thấy bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Rầy nâu phun Applaud 10WP, Imida 10WP khi rầy ở tuổi 2 - 3.

Với áp lực rầy cao và gối lứa, sử dụng 1 trong các cặp sau: Applaud 10WP + Hopsan 75ND hoặc rải Wellof 3GR 12 kg/ha.

- Nhện gié phun Takare 2EC khi mới xuất hiện hoặc phun ngừa trước trổ 10 - 15 ngày.

- Bệnh lem lép hạt sử dụng một trong các thuốc sau: Aviso 350SC , Catcat 250EC, Carbenda supper 50SC. Phun khi lúa đã trổ đều đến đỏ đuôi bông cái.

- Bệnh đạo ôn lá, thân phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

- Bệnh đạo ôn cổ bông phun ngừa Beam 75WP 2 lần vào lúc lúa sắp trổ và sau trổ  đều. 

Trên cây trồng khác

Cây chè: Bọ cánh tơ phun Nouvo 3,6EC khi bọ trĩ chớm xuất hiện. Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC khi rầy tuổi còn nhỏ.

Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) sử dụng Manozeb 80WP hoặc Carbenda supper 50SC phun khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng có thể phun 2 - 3 lần. Bệnh gỉ sắt (nấm vàng da cam) phun Nicozol 12,5WP ướt đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện. Tùy tình hình bệnh, phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

Cây tiêu: Tuyến trùng rễ sử dụng Oncol 25WP tưới xung quanh gốc, rễ và tưới lặp lại vào 7 ngày sau.

Nhãn, vải: Bệnh thán thư phun Carbenda supper 50SC. 

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận