Thứ sáu, 17/08/2018 12:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 20-27/5

20/05/2013, 09:55 (GMT+7)

Sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn... rải rác hại nhẹ trên lúa ĐX muộn trỗ - chín, lúa xuân hè đứng cái - đòng trỗ.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Tiếp tục hại diện rộng trên lúa chắc xanh - đỏ đuôi; gây cháy cục bộ. Tập trung chỉ đạo theo dõi và thực hiện chống cháy rầy cuối vụ bằng một trong các loại thuốc tiếp xúc; thu hoạch lúa khi đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

- Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ chuột, bệnh lem lép hạt trên lúa trước và sau trỗ; bọ xít dài trên lúa phơi mầu - chắc xanh; sâu đục thân 2 chấm trên lúa trỗ muộn…

b) Chuẩn bị SX vụ HT: Thực hiện vệ sinh đồng ruộng; tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột trước vụ SX; theo dõi và phòng chống bênh lùn sọc đen trên mạ, lúa mới sạ.

c) Trên mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc sau thu hoạch, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để, ruộng trồng mới bằng giống không sạch bệnh.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn... rải rác hại nhẹ trên lúa ĐX muộn trỗ - chín, lúa xuân hè đứng cái - đòng trỗ.

- Bọ trĩ, sâu keo... phát sinh hại chủ yếu lúa hè thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Chuột: Hại nhẹ chủ yếu trên lúa xuân hè giai đoạn đẻ nhánh và giống gieo lúa HT sớm..

- Ốc bươu vàng: Lây lan theo nguồn nước.

3. Các tỉnh phía Nam

- Từ 20 - 28/5/2013 có đợt rầy nâu di trú. Cần theo dõi diễn biến để xuống giống đồng loạt tập trung “né rầy”, tránh bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng, đặc biệt trên những ruộng sử dụng giống nhiễm bệnh, sạ dầy, bón phân đạm nhiều ở đầu vụ. Do đó nông dân phát hiện và phòng trừ kịp thời.

- Chú ý sự gây hại của chuột trên tất cả các trà lúa ngoài đồng do điều kiện vụ HT rất thích hợp cho sự phá hại của chuột.

Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ kịp thời bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; nhện gié, rầy phấn trắng ở giai đoạn lúa đẻ nhánh - đòng trỗ để có biện pháp phòng trị kịp thời.

Cục BVTV

 KHUYẾN CÁO

 Trên lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ phun một trong các thuốc sau: Wellof 330EC, Cyper 25EC, Mimic 20SC (0,75l/ha) khi sâu tuổi nhỏ.

- Sâu đục thân phun Nurelle D25/2,5EC, Oncol 25WP sau khi thấy bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Rầy nâu phun Applaud 10WP, Imida 10WP khi rầy ở tuổi 2 -3.

Trường hợp với áp lực rầy cao và gối lứa phun Applaud10WP + Hoppecin 50EC. Hoặc rải Wellof 3GR 12 kg/ha.

- Bọ trĩ (bọ cánh tơ) phun Imida 10WP khi sâu còn nhỏ.

- Ốc bươu vàng rải Honeycin 6GR.

- Bệnh đạo ôn lá, thân phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đạo ôn cổ bông phun ngừa Beam 75WP 2 lần vào lúc lúa sắp trổ,và sau trổ đều.

- Bệnh khô vằn (đốm vằn,ung thư) sử dụng 1 trong các thuốc sau: Pulsor 23F, Catcat 250EC, Carbenda supper 50SC, Vali 3SL,5SL khi bệnh chớm xuất hiện.

- Bệnh bạc lá (cháy bìa lá) do vi khuẩn phun Bony 4SL khi bệnh chớm xuất hiện.

Trên cây trồng khác

Cây chè:

Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC khi rầy tuổi còn nhỏ.

Bọ cánh tơ phun Nouvo 3,6EC khi bọ trĩ chớm xuất hiện.

Nhện đỏ phun Takare 2 EC khi nhện chớm xuất hiện.

Cà phê:

Rệp sáp phun Nurelle D25/2,5EC hoặc Mospilan 3EC khi mật số rệp còn thấp.

Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) sử dụng Manozeb 80WP hoặc Carbenda supper 50SC phun khi thấy bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng có thể phun 2 -3 lần.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận