Chủ nhật, 19/08/2018 04:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 22 - 29/9

22/09/2014, 08:13 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, sâu đục thân 2 chấm tiếp tục gây dảnh héo, bông bạc trên trà lúa muộn tại các tỉnh Bắc bộ.

1. Các tỉnh phía Bắc

Cây lúa:

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục gia tăng mật độ trên trà lúa trỗ - chín; gây vàng lá, cháy rầy cục bộ ở những diện tích có mật độ cao. Cần theo dõi chặt và phòng trừ sớm ở những nơi có mật độ cao.

- Sâu đục thân 2 chấm: Tiếp tục gây dảnh héo, bông bạc trên trà lúa muộn tại các tỉnh Bắc bộ. Tập trung theo dõi và phòng trừ kịp thời ngay từ khi lúa đòng già - chuẩn bị trỗ hoặc khi trứng rộ.

Sâu đục thân 2 chấm

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tiếp tục phát sinh tăng trên giống nhiễm và các vùng thường nhiễm nặng, nhất là sau mưa ẩm, những vùng bón thừa đạm. Hạn chế bón phân đạm, phân bón qua lá thúc đòng, nuôi hạt để hạn chế bệnh.

- Ngoài ra, theo dõi và phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa muộn; sâu bệnh hại bông, hạt như nhện gié, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn trên lúa đòng già - trỗ bông và một số sâu bệnh khác.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên

- Lúa HT muộn: Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt... tiếp tục gây hại. Cần chú ý sâu cuốn lá nhỏ hại cục bộ lá đòng trên lúa đòng - trỗ.

- Lúa mùa - vụ 3 giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái: Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm nâu nghẹt rễ... rải rác hại nhẹ.

- Lúa rẫy (Tây Nguyên): Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát sinh và gây hại cục bộ.

- Chuột: Hại cục bộ trên các trà lúa, tập trung vùng ven làng, đồi gò.

3. Các tỉnh phía Nam

Cây lúa:

- Dự báo tuần tới rầy trưởng thành cánh dài sẽ tiếp tục di trú với mật độ thấp do thu hoạch cuối vụ HT. Ở những địa phương có gieo cấy lúa mùa cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn để có biện pháp quản lý ruộng mạ tốt đồng thời áp dụng cấy né rầy.

- Thời tiết mưa nắng xen kẽ tạo thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển trên lúa TĐ - mùa giai đoạn đẻ nhánh và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trỗ. Những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm và phun thuốc đặc trị bệnh đạo ôn.

- Ốc bươu vàng đang có chiều hướng gia tăng diện tích nhiễm cần lưu ý trên những cánh đồng trũng không tiêu thoát nước dễ bị chúng tấn công và gây hại nặng.

Cây vụ đông:

Theo dõi và phòng trừ châu chấu hại ngô; thoát nước để hạn chế bệnh chân chì, huyết dụ. Tổ chức diệt chuột trước vụ.

Cây sắn:

Bệnh chổi rồng phát sinh và gây hại cục bộ sắn giai đoạn nuôi củ - thu hoạch. Rệp sáp bột hồng hại sắn đang giảm về diện tích gây hại ở các tỉnh phía Nam, có xu hướng tăng ở khu IV và khu vực miền Trung

Cây hồ tiêu: Tuyến trùng rễ, rệp sáp gốc - cành, bệnh vàng lá - thối rễ, bệnh thán thư hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn quả xanh.

Cây thanh long: Do thời tiết tại các tỉnh phía Nam đang vào mùa mưa nên bệnh đốm nâu gây hại có xu hướng tăng về tỷ lệ hại và diện tích bị nhiễm.

Cây ăn quả có múi: Bệnh greening do tình hình thời tiết mưa nhiều, độ ẩm tăng cao bệnh sẽ có xu hướng tăng ở Hậu Giang, Cần Thơ; có xu hướng giảm ở Hà Tĩnh.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa

Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

Sâu cuốn lá nhỏ phun Mimic 20SC (giai đoạn đẻ nhánh); Wellof 330EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

Nhện gié phun Takare 2EC.

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Bệnh cháy bìa lá (bạc lá) do vi khuẩn phun Bony 4SL.

Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

Trên cây trồng khác

Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC; Nhện đỏ phun Takare 2EC; Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2. Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP khi bệnh mới xuất hiện.

Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP. Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20 - 25 gr/gốc) khi rệp sáp xuất hiện gây hại.

Cây nhãn, cây vải: Nhện lông nhung phun Takare 2EC.

H.A.I

Đang được quan tâm

Gửi bình luận