Thứ bảy, 18/08/2018 07:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 24-30/3

24/03/2014, 10:06 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, Bệnh đạo ôn tiếp tục gia tăng nhanh về diện tích nhiễm và mức độ hại trên trà lúa xuân sớm giai đoạn đẻ rộ - đứng cái, nhất là các tỉnh Bắc Trung bộ.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Bệnh đạo ôn: Tiếp tục gia tăng nhanh về diện tích nhiễm và mức độ hại trên trà lúa xuân sớm giai đoạn đẻ rộ - đứng cái, nhất là các tỉnh Bắc Trung bộ. Cần theo dõi chặt chẽ những vùng thấp trũng, đất cát, thịt nhẹ, gieo, cấy dày, bón đạm đạm để phát hiện bệnh sớm và tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức, thực hiện phòng trừ kịp thời ngay khi còn diện hẹp.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa; hại nặng trên những vùng chưa tổ chức tốt các biện pháp phòng trừ, trên những ruộng gần gò đồi, ven làng, vùng thiếu nước, nhất là trà lúa đứng cái - đòng, cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Rầy cám lứa 2 nở và tiếp tục tích lũy số lượng. Cần tiếp tục theo dõi.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành lứa 1 tiếp tục vũ hóa, sâu non nở mật độ thấp.

b) Trên mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa:

- Trên lúa giai đoạn đòng - trỗ - chín: Rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh đạo ôn bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh rải rác và hại cục bộ tại các tỉnh duyên hải ... Cần theo dõi và phòng chống cháy rầy trên lúa sau trỗ.

- Lúa ĐX muộn, giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá... phát sinh, gây hại nhẹ trên lúa. Cần tiếp tục theo dõi và phòng trừ tại những diện tích có mật độ, tỷ lệ cao.

- Chuột: Tiếp tục gây hại nhẹ rải rác trên các trà lúa ĐX giai đoạn cuối đẻ - đòng trỗ. Bệnh khô vằn, lem thối hạt, bọ xít, đục thân, cắn gié...hại cục bộ.

b) Cây sắn: Bệnh chổi rồng, rệp sáp... rải rác hại cục bộ sắn nuôi củ - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Phổ biến ở giai đoạn trưởng thành; diện tích và mức độ giảm trên lúa Đông Xuân do lúa đang vào giai đoạn chín. Tuy nhiên, cần theo dõi và phòng trừ tại những diện tích lúa chắc xanh – đỏ đuôi có mật độ rầy cao, không để cháy rầy cục bộ.

- Dự kiến rầy di trú đến 25/3/2014 và nở từ 30/3 - 5/4/2014. Do đó, cần theo dõi rầy vào đèn để bảo đảm xuống HT né rầy. Đồng thời, thực hiện kỹ thuật canh tác lúa “3 giảm 3 tăng”, không dùng nhiều thuốc trừ sâu phổ rộng đầu vụ, nhằm hạn chế bộc phát rầy nâu ở giai đoạn sau.

- Trên lúa HT sớm giai đoạn đẻ nhánh - đòng cần lưu ý bệnh đạo ôn lá, sâu năn (muỗi hành) và bệnh bạc lá.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha), Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

- Sâu cuốn lá nhỏ phun Wellof 330EC; Mimic 20SC; Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

- Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

- Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

- Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3 - 5 ngày và trổ đều.

Cây chè:

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC.

- Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê:

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận