Thứ hai, 23/07/2018 07:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 26/9 – 2/10/2011

26/09/2011, 12:06 (GMT+7)

1. Các tỉnh phía Bắc

- Rầy nâu - rầy lưng trắng - rầy nâu nhỏ: Rầy lứa 7 hại diện rộng, mật độ tăng, hại nặng trên các giống nhiễm, chủ yếu trà lúa giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh - chín, khả năng gây cháy ổ vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, nếu không phòng trừ tốt.

Cần tăng cường kiểm tra trên các giống nhiễm, ruộng bón nhiều đạm; các diện tích thường bị nhiễm hàng năm, những diện tích lúa đã phun thuốc trừ sâu sớm; phân loại mức độ nhiễm, để tổ chức phòng trừ, thực hiện phun thuốc diệt các ổ rầy có mật độ trên 3.000 con/m2 ngay từ khi rầy còn ở tuổi nhỏ (1- 3). Phun trừ rầy bằng thuốc tiếp xúc, khi phun thuốc nhất thiết phải rẽ hàng để thuốc tiếp xúc trực tiếp với rầy ở phần gốc lúa; đồng thời kiểm tra, đánh giá hiệu quả phòng trừ rầy sau phun thuốc và chống tái nhiễm.

- Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành tiếp tục vũ hóa. Sâu non gây bông bạc các trà lúa trỗ trong tháng 10. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phun phòng trừ sâu đục thân khi lúa sắp trỗ khi có mật độ trên 0,3 ổ trứng/m2, những ruộng có mật độ ổ trứng trên 1 ổ/m2, nên phun 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 7-10 ngày.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non hại cục bộ trên trà lúa muộn xanh tốt, bón thừa đạm.

- Bệnh lùn sọc đen: Tiếp tục phát sinh trên các trà lúa muộn.

- Bệnh bạc lá - ĐSVK: Tiếp tục hại tăng trên các trà lúa sau đợt mưa dông, đặc biệt hại nặng trên một số giống nhiễm. Bệnh khô vằn tiếp tục hại trên các trà lúa. Bọ xít dài, chuột, nhện gié... hại cục bộ. 

2. Nam Trung bộ và Tây Nguyên 

a) Trên lúa

- Bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt, RN+RLT... tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn ngậm sữa-chắc xanh.

- Sâu CLN, sâu đục thân... gây hại chủ yếu lá đòng lúa vụ 3, lúa gieo giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ.

- Bệnh đạo ôn lá + cổ bông phát sinh và gia tăng hại mạnh trên lúa mùa và lúa rẫy ở Tây Nguyên và một số diện tích lúa gieo khô ở các tỉnh đồng bằng. 

b) Cây trồng khác: Dịch hại phát sinh gây hại cục bộ, thấp. 

3. Các tỉnh phía Nam

- Dự báo trong tuần tới rầy nâu tiếp tục di trú và đến cuối tuần sẽ có đợt rầy cám nở với mật số trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng. Cần kiểm tra kỹ ruộng lúa, theo dõi lứa rầy cám sắp nở, khi rầy tuổi 2-3 mật số hơn 3 con/tép xử lý bằng thuốc chống lột xác.

- Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ. Các Chi cục BVTV cần theo dõi sát tình hình cụ thể trên đồng ruộng của địa phương mình đặc biệt trên những giống nhiễm đạo ôn để có biện pháp ngăn ngừa đạt hiệu quả.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến sâu cuốn lá nhỏ ở giai đoạn đẻ nhánh - đòng. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp. 

KHUYẾN CÁO

- Rầy nâu: Applaud 10 WP phun khi rầy ở tuổi 2-3. Trường hợp rầy di trú mật số cao, gối lứa phun hỗn hợp Applaud 10 WP+Altach 5 EC.

- Lúa vừa nhiễm rầy vừa nhiễm sâu đục thân, sâu cuốn lá, tuyến trùng phun hỗn hợp Oncol 25 WP+Altach 5 EC.

- Sâu đục thân: Oncol 25 WP, Oncol 20EC, Nurelle D 25/2,5 EC phun khi sâu tuổi nhỏ.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Altach 5 EC, Suco 50 EC, Nouvo 3,6 EC, Nurelle D 25/2,5 EC, Cyper 25 EC, Oncol 25 WP phun khi sâu tuổi nhỏ.

- Bọ xít: Suco 50EC, Cyper 25EC, Altach 5 EC.

- Bệnh đạo ôn lá và cổ bông: Beam 75 WP thuốc đặc trị đạo ôn, phun ở giai đoạn mạ đến làm đòng để trừ đạo ôn lá khi bệnh chớm xuất hiện. Đạo ôn cổ bông, phun ngừa trước trổ và khi lúa trổ đều.

- Bệnh vàng lá chín sớm, lem lép hạt: Dùng Carbenda supper 50 SC.

- Bệnh bạc lá: Dùng Bonny 4 SL.

- Trên ruộng xuất hiện cung lúc các bệnh bạc lá, vàng lá chín sớm, lem lép hạt dung hổn hợp thuốc: Carbenda supper 50 SC + Bonny 4 SL.

- Khô vằn: Vali 3 SL, Vali 5 SL, Catcat 250 EC phun kỹ phần gốc lúa, ổ bệnh khi bệnh chớm xuất hiện.

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận