Chủ nhật, 27/05/2018 03:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 31/3 - 6/4

31/03/2014, 07:11 (GMT+7)

Trên cây chè, bọ cánh tơ cần phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Bệnh đạo ôn: Tiếp tục gia tăng nhanh về diện tích nhiễm và mức độ hại trên các trà lúa Xuân sớm giai đoạn đẻ rộ - đứng cái, tập trung các tỉnh Bắc Trung bộ. Cần theo dõi chặt chẽ những vùng thấp trũng, đất cát, thịt nhẹ, gieo cấy dày, bón nhiều đạm để phát hiện bệnh sớm và tổ chức phòng chống kịp thời ngay khi còn ở diện hẹp.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa; hại nặng trên những ruộng gần gò đồi, ven làng, vùng thiếu nước, nhất là trà lúa đứng cái - đòng. Cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Tiếp tục phát sinh gây hại gia tăng về mật độ, nặng cục bộ một số trà lúa giai đoạn đứng cái - làm đòng tại các tỉnh phía Nam vùng khu 4.

b) Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Bệnh đạo ôn lá, cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ... phát sinh và gia tăng gây hại trên lúa giai đoạn lúa đòng trỗ - ngậm sữa.

- Lúa ĐX muộn: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá... phát sinh, gây hại nhẹ trên lúa. Cần tiếp tục theo dõi, phòng trừ tại những diện tích có mật độ, tỷ lệ cao.

- Chuột: Tiếp tục gây hại nhẹ rải rác trên các trà lúa ĐX giai đoạn cuối đẻ - đòng, trỗ và lúa gieo XH.

b) Cây sắn: Bệnh chổi rồng, rệp sáp... hại cục bộ sắn nuôi củ - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Dự kiến rầy cám nở từ 29/3 - 4/4 trên lúa ĐX muộn, HT sớm.

- Trên lúa HT sớm giai đoạn đẻ nhánh - đòng cần lưu ý bệnh đạo ôn lá, sâu năn (muỗi hành) và bệnh bạc lá.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa: - Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha), Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC. - Sâu cuốn lá nhỏ phun Wellof 330EC; Mimic 20SC; Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày. - Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều. - Bệnh đốm vằn phun Carbenda Supper 50SC khi bệnh chớm xuất hiện. - Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3 - 5 ngày và trổ đều.

Cây chè - Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt. - Nhện đỏ phun Takare 2EC. - Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê - Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2. - Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận