Thứ năm, 22/11/2018 01:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 5-11/5

05/05/2014, 10:43 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa đòng.

Dự báo sâu bệnh tuần từ 5-11/5
Dùng nilon bao quanh ruộng để ngăn chuột hại lúa

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Bệnh đạo ôn hại cổ bông, gié lúa: Tiếp tục phát sinh trên lúa trà sớm giai đoạn trỗ bông - vào chắc và có nguy cơ gây hại cao trên các giống nhiễm, những ruộng đã bị nhiễm đạo ôn lá, vùng bón nhiều đạm; vùng thường nhiễm bệnh nặng hằng năm, nhất là giặp thời tiết mưa, ẩm.

Cần theo dõi chặt chẽ và phòng chống ở những diện tích lúa có nguy cơ gây hại cao bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc "4 đúng" ngay khi lúa bắt đầu trổ và sau khi trổ thoát. Ngoài ra, chú ý và phòng chống kịp thời bệnh đại ôn hại lá trên trà lúa cực muộn tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tiếp tục nở và gây hại trên diện rộng, nhất là các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, trên các trà lúa giai đoạn phát triển đòng.

- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Tiếp tục tích lũy về mật độ trên các trà lúa và tăng nhanh mật độ trên lúa làm đòng - trổ bông - chín và gây cháy rầy cục bộ trên lúa giai đoạn chắc xanh - chín, nhất là các tỉnh Bắc Trung bộ và một số tỉnh Tây Bắc bộ.

Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phòng chống ở những diện tích có mật độ cao. Những diện tích lúa đã chín, thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nhất là những diện tích bị nhiễm rầy nặng.

- Bệnh lem lép hạt: Bệnh phát sinh tại các vùng thường bị hàng năm tại các tỉnh Bắc Trung bộ; cần phòng chống ngay khi lúa chuẩn bị trỗ bông.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa đòng. Cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa đứng cái - trỗ bông; sâu cuấn lá nhỏ phát sinh cục bộ và gây hại nhẹ.

b) Trên mía

Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc tại Nghệ An. Cần vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ nguồn bệnh và thay thế những diện tích mía đã lưu gốc nhiều năm.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Lúa ĐX muộn giai đoạn lúa chắc xanh - chín: Rầy nâu, rầy lưng trắng; bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép thối hạt phát sinh và gây hại hẹ đến trung bình.

- Lúa XH, HT giai đoạn mạ - đứng cái: Bọ trĩ, sâu keo, ốc bươu vàng... phát sinh nhẹ.

- Chuột: Gây hại cục bộ trên các trà lúa XH, HT mới xuống giống và giai đoạn đứng cái - đòng trỗ.

- Ốc bươu vàng: Co cụm ở vùng trũng thấp.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu đang nở đến 6/5/2014 và gia tăng mật độ; nhưng do lúa HT sớm 2014 đang thu hoạch nên rầy nâu vẫn còn di trú rải rác, trong khi bệnh VL -LXL xuất hiện trở lại tại một số tỉnh như Long An và Đồng Tháp, vì vậy nguy cơ rầy nâu di trú lan truyền bệnh cho lúa HT là rất lớn. Do vậy cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu vào đèn để có biện pháp quản lý ruộng mạ, áp dụng việc xuống giống né rầy và nhổ bỏ cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh VL - LXL.

- Đồng thời, vệ sinh đồng ruộng, cày ải đảm bảo thời gian cách ly nguồn bệnh, áp dụng canh tác lúa “3 giảm 3 tăng”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), công nghệ sinh thái. Theo dõi trên trà lúa trỗ - chín và phòng chống kịp thời ở những diện tích có mật độ cao.

- Bệnh đạo ôn: Thời tiết đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ; đặc biệt trên những ruộng gieo sạ giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm. Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện bệnh sớm để có biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả.

- Ngoài ra cũng cần lưu ý đến các đối tượng như bọ trĩ, rầy phấn trắng trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh; nhất là trên những ruộng khô thiếu nước. Chú ý chuột gây hại những ruộng mới gieo sạ. Cần phát động nông dân hưởng ứng phong trào diệt chuột.

CỤC BVTV

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha), Wellof 3GR (12 kg/ha). Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều. Phun bộ HAI BB giai đoạn đẻ nhánh (Beam 75WP 100 gr + Bony 4SL 250 ml) phòng trị bệnh đạo ôn lá và bệnh cháy bìa lá (bạc lá) do vi khuẩn.

Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt. Nhện đỏ phun Takare 2EC. Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện.

Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP phun đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày. Nấm hồng phun Vail 3SL, 5SL.

Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP. Rệp sáp rễ rải Wellof 3GR (20 - 25 gr/gốc) khi rệp sáp xuất hiện gây hại.

H.A.I

Đang được quan tâm

Gửi bình luận